Zāļu un medicīnisko ierīču departaments

05.08.2015.  |   Drukas versija

Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta kompetence un atbildība:

  • koordinēt un organizēt ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas procesu;
  • veidot, uzturēt un papildināt Kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču datu bāzi (turpmāk – Kompensējamo zāļu saraksts);
  • veikt farmaceitisko, ārstniecisko un ekonomisko novērtēšanu atbilstoši iesniegumiem par izmaiņu veikšanu Kompensējamo zāļu sarakstā;
  • plānot ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijai nepieciešamos valsts budžeta līdzekļus un analizēt to izlietojumu;
  • sistematizēt un analizēt informāciju par zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju;
  • izstrādāt priekšlikumus izmaiņām normatīvajos aktos par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmu;
  • nodrošināt Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" moduļa "Kompensējamo medikamentu apmaksas norēķinu sistēma" funkcionalitātes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  • novērtēt un apstiprināt ārstniecībā izmantojamās medicīniskās tehnoloģijas, kā arī  reģistrēt tās datu bāzē.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv