Zāļu ekonomiskās novērtēšanas nodaļa

05.08.2015.  |   Drukas versija

Zāļu ekonomiskās novērtēšanas nodaļas kompetence un atbildība:

  • veikt zāļu un medicīnisko ierīču izmaksu aprēķinus un to salīdzināšanu zāļu starptautisko nosaukumu un diagnožu ietvaros;
  • veikt zāļu un medicīnisko ierīču ekonomisko novērtēšanu un sniegt atzinumu to iekļaušanai un uzturēšanai Kompensējamo zāļu sarakstā;
  • veikt zāļu farmakoekonomiskos aprēķinus un zāļu izmaksu efektivitātes novērtēšanu;
  • izstrādāt priekšlikumus zāļu ekonomiskās novērtēšanas metodikas pilnveidošanai;
  • analizēt atsevišķu ārstēšanas shēmu, kā arī atsevišķu diagnožu un diagnožu grupu ārstēšanas izmaksas un sniegt priekšlikumus izmaksu optimizācijai;
  • sistematizēt un analizēt informāciju par zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju;
  • veikt stacionāros lietojamo zāļu izmaksu aprēķinus un salīdzināšanu, piedalīties stacionāros lietojamo zāļu sarakstu veidošanā un uzturēšanā.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv