Zāļu ārstnieciskās novērtēšanas nodaļa

05.08.2015.  |   Drukas versija

Zāļu ārstnieciskās novērtēšanas nodaļas kompetence un atbildība:

  • analizēt veselības ekonomikas zinātniskos pētījumus par zāļu un medicīnisko ierīču terapeitisko efektivitāti un izvērtēt to ieviešanas iespējas zāļu iegādes kompensācijas sistēmā;
  • apkopot ārstu profesionālo asociāciju un ārstniecības iestāžu vadošo speciālistu priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā un zāļu iegādes kompensācijas sistēmā;
  • veikt zāļu iegādes kompensācijas sistēmā iekļauto zāļu vispārīgo nosaukumu efektivitātes un nodrošinājuma analīzi pa slimību grupām;
  • veikt zāļu un medicīnisko ierīču ārstniecisko novērtēšanu un sniegt atzinumu to iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā;
  • gatavot atzinumus par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju individuālām personām iesniegto medikamentu izvēles pamatotību;
  • sniegt priekšlikumus par zāļu un medicīnisko ierīču iegādes kompensācijas sistēmai piešķirtā finansējuma racionālu izmantošanu;
  • informēt ārstniecības iestādes, ārstu profesionālās asociācijas un pacientu organizācijas par zāļu iegādes kompensācijas kārtību un Kompensējamo zāļu sarakstu;
  • aktualizēt stacionāros lietojamo zāļu sarakstus;
  • sagatavot atzinumus par stacionāros papildus lietojamo zāļu sarakstiem.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv