Starptautiskās sadarbības nodaļa

13.08.2015.  |   Drukas versija

Starptautiskās sadarbības nodaļas kompetence un atbildība:

  • nodrošināt veidlapu (turpmāk - Veidlapas), kas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanai un tiek izmantotas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveicē (turpmāk - Dalībvalstis), izsniegšanu Latvijas Republikā apdrošinātajām personām;
  • apmaksāt citas Dalībvalsts sagatavotos rēķinus par Latvijas Republikā apdrošinātajām personām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem citā Dalībvalstī, kuru saņemšanai ir tikusi uzrādīta Latvijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegta Veidlapa;
  • reģistrēt citu Dalībvalstu izsniegtās Veidlapas, lai citā Dalībvalstī apdrošinātajām personām nodrošinātu piekļuvi Latvijas veselības aprūpes sistēmas pakalpojumiem;
  • iesniegt citai Dalībvalstij rēķinus par citā Dalībvalstī apdrošinātajām personām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijas Republikā, kuru saņemšanai ir tikusi uzrādīta Dalībvalsts kompetentās institūcijas izsniegta Veidlapa;
  • sadarboties ar citām Dalībvalstīm, apmainīties ar informāciju, kas nepieciešama, lai realizētu Eiropas Savienības tiesību aktos sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanai noteikto;
  • nodrošināt izdevumu atmaksu Latvijas Republikā apdrošinātajām personām par citā Dalībvalstī saņemtajiem un apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanai un citiem saistošajiem nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem;
  • nodrošināt Latvijas pārstāvību Eiropas Komisijas Administratīvās komisijas sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanai Revīzijas padomes sanāksmēs;
  • nodrošināt sabiedrības informēšanu par personas tiesībām, kas izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanai.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv