Stacionāro pakalpojumu nodaļa

07.10.2015.  |   Drukas versija

Stacionāro pakalpojumu nodaļa īsteno šādus uzdevumus:

  • prognozē un plāno nepieciešamo stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un to nodrošināšanai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apjomu;
  • sagatavo un slēdz līgumus ar stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu;
  • sagatavo un slēdz līgumus par atsevišķu pasākumu īstenošanu atbilstoši valsts budžeta programmās noteiktajam (piemēram: „Uzskaite”, „Prioritāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, „Iedzīvotāju genoma datu bāzes projekta īstenošana” u.c.);
  • veic stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu līgumu izpildes datu analīzi un izvērtē veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju darba atbilstību noslēgto līgumu nosacījumiem;
  • veic stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai izlietoto valsts budžeta līdzekļu analīzi;
  • pārrauga VIS stacionāro pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas (SPANS) darbības procesus un nodrošina sistēmas funkcionalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • nodrošina VIS moduļa „Klasifikatoru vadības sistēma” klasifikatoru „Diagnožu veidi”, „Diagnožu versijas” un DRG klasifikatoru uzturēšanu;
  • gatavo pārskatus un atskaites par sniegtajiem stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
  • pārrauga un koordinē Veselības inspekcijas lēmumu izpildi par stacionāro ārstniecības iestāžu pārkāpumiem.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv