Projektu ieviešanas nodaļa

05.08.2015.  |   Drukas versija

Projektu ieviešanas nodaļas kompetence un atbildība:

  • nodrošināt tādu Nacionālā veselības dienesta īstenoto projektu ieviešanu, kuru ieviešana un koordinēšana neietilpst citu Nacionālā veselības dienesta struktūrvienību vai darbinieku funkcijās;
  • koordinēt projektu aktivitātes;
  • ieviešot projektus, nodrošināt Latvijas pārstāvniecību projektu sanāksmēs, kā arī veikt sadarbības partnera funkcijas projektu ietvaros;
  • nodrošināt projektu īstenošanas jomā veikto pasākumu un to rezultātu pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Nacionālā veselības dienesta direktoram, kā arī citām ar attiecīgo projektu saistītajām institūcijām.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv