Procesu un metodiskās vadības nodaļa

07.10.2015.  |   Drukas versija

Procesu un metodiskās vadības nodaļa īsteno šādus uzdevumus:

  • nodrošina Nacionālā veselības dienesta darba plāna sagatavošanu un kontrolē tā izpildi;
  • izstrādā priekšlikumus veselības aprūpes politikas veidošanai;
  • gatavo veselības aprūpes organizēšanu un veselības aprūpes apmaksu regulējošo normatīvo aktu skaidrojumus un ieteikumus to piemērošanai;
  •  izskata un gatavo atzinumus par citu Nacionālā veselības dienesta struktūrvienību vai citu valsts vai pašvaldības institūciju vai personu iesniegtajiem priekšlikumiem veselības aprūpes pilnveidošanā, kā arī izstrādā normatīvo aktu projektus;
  • pārrauga un attīsta VIS darbības procesus;
  • pārrauga VIS moduļa „Pakalpojumu saņēmēju reģistrs” darbību un nodrošina tā funkcionalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • nodrošina no VIS pieprasītās informācijas, kas satur fizisku personu datus, uzskaiti;
  • nodrošina veselības aprūpes finanšu kontu sagatavošanu atbilstoši EUROSTAT izstrādātās programmas COFOG klasifikatoram un ekonomiskās klasifikācijas kodiem un nodošanu attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm;
  • nodrošina iepriekšējās atļaujas izsniegšanu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai citās Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs un Šveices Konfederācijā;

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv