NVD teritoriālās nodaļas

06.09.2017.  |   Drukas versija

Nacionālajam veselības dienestam ir šādas teritoriālās nodaļas – Rīgas nodaļa, Kurzemes nodaļa, Vidzemes nodaļa, Latgales nodaļa, Zemgales nodaļa.

Nacionālā veselības dienesta teritoriālo nodaļu kompetence un atbildība:

  • sagatavot un slēgt līgumus ar primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes un zobārstniecības pakalpojumu sniedzējiem par šo pakalpojumu sniegšanu un apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem un ar aptiekām par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču nodrošināšanu;
  • saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem norēķināties par ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
  • uzraudzīt Nacionālā veselības dienesta deleģētā apjomā veselības aprūpei paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādēs.