Kontroles un uzraudzības nodaļa

05.09.2018.  |   Drukas versija

Kontroles un uzraudzības nodaļas kompetencē ietilpst:

  • uzraudzīt noslēgtos līgumus ar ārstniecības iestādēm par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu;
  • uzraudzīt valsts apmaksāto veselības apūpes pakalpojumu saņemšanas iespējas un to sniegšanas atbilstību normatīvajiem aktiem un līgumiem, kā arī veselības aprūpei paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādēs un aptiekās;
  • organizēt un koordinēt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju līguma nosacījumu izpildes kontroles procesu Dienestā.