Uzraudzības plānošanas un analīzes nodaļa

10.10.2018.  |   Drukas versija

Uzraudzības plānošanas un analīzes nodaļas kompetence un atbildība:

  • izstrādāt un uzturēt vienotu metodoloģiju valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu uzraudzības un kontroles procesa īstenošanai Nacionālajā veselības dienestā;
  • noteikt pārbaužu veikšanas prioritārās jomas, ņemot vērā Nacionālā veselības dienesta struktūrvienību informāciju, t.sk., ārstniecības iestāžu finanšu-statistiskos un Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmas datus par iespējamiem līguma izpildes pārkāpumiem;
  • nodrošināt ārstniecības iestāžu un aptieku, kā arī Nacionālā veselības dienesta struktūrvienību informēšanu par veicamajām korektīvajām darbībām pakalpojumu organizēšanā, pieejamībā un uzskaitē;
  • sagatavot informāciju sabiedrības informēšanai par Nacionālā veselības dienesta uzraudzības pasākumu prioritātēm un uzraudzības rezultātiem;
  • sniegt priekšlikumus par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un finansēšanas regulējošo normatīvo aktu izmaiņām.