Līgumu uzraudzības nodaļa

10.10.2018.  |   Drukas versija

Līgumu uzraudzības nodaļas kompetence un atbildība:

  • veikt līgumu izpildes ilgtspējīgu uzraudzību, nodrošinot vienotu pieeju ikdienas uzraudzībai un saskaņotu kompleksu uzraudzības pasākumu un korektīvo pasākumu īstenošanu;
  • konsultēt ārstniecības iestādes un aptiekas par līguma un normatīvo aktu noteikumu izpildi, kā arī veidot kopīgu redzējumu konstatēto nepilnību novēršanai un problēmu efektīvai risināšanai;
  • organizēt un veikt tematiskās un analītiskās uzraudzības pārbaudes, piedalīties starpinstitucionālās pārbaudēs, sagatavojot nepieciešamos pārbaudes dokumentus un lēmumus;
  • izskatīt sūdzības un iesniegumus par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, pakalpojumu pieejamību un maksājumu iekasēšanas pamatotību.