Departaments

10.10.2018.  |   Drukas versija

Kontroles un uzraudzības departamenta kompetence un atbildība:

  • uzraudzīt noslēgtos līgumus ar ārstniecības iestādēm par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un aptiekām par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču nodrošināšanu;
  • uzraudzīt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējas un to sniegšanas atbilstību normatīvajiem aktiem un līgumiem, kā arī veselības aprūpei paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādēs un aptiekās;
  • organizēt un koordinēt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju līguma nosacījumu izpildes uzraudzības un kontroles procesu Nacionālajā veselības dienestā.