Kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču nodaļa

05.08.2015.  |   Drukas versija

Kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču nodaļas kompetence un atbildība:

  • reģistrēt iesniegumus par izmaiņu veikšanu Kompensējamo zāļu sarakstā, aprēķināt samaksu par ekspertīzi (pamatojoties uz iesniegumu) un iesniegt maksājuma pieteikumu Finanšu vadības departamenta Grāmatvedības nodaļai rēķina izrakstīšanai, sagatavot lēmuma projektu par izmaiņu veikšanu Kompensējamo zāļu sarakstā;
  • apkopot informāciju par Nacionālā veselības dienesta pieņemtajiem lēmumiem par izmaiņu veikšanu Kompensējamo zāļu sarakstā;
  • veikt izmaiņas Kompensējamo zāļu sarakstā;
  • izvērtēt apstiprināšanai pieteiktās medicīniskās tehnoloģijas;
  • apstiprināt un reģistrēt medicīniskās tehnoloģijas, kā arī veidot un uzturēt apstiprināto medicīnisko tehnoloģiju uzskaites un no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo medicīnisko tehnoloģiju datubāzi;
  • gatavot pārskatus, kas saitīti ar medicīnisko tehnoloģiju novērtēšanu, un apkopot pārskatus par jauno medicīnisko tehnoloģiju lietošanas rezultātiem.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv