Ārstniecības riska fonds

04.02.2019.  |   Drukas versija

Ārstniecības riska fonda kompetence un atbildība:

  • nodrošināt ārstniecības riska maksājumu iekasēšanu no ārstniecības iestādēm;
  • pamatojoties uz Veselības inspekcijas lēmumu, veikt līdzekļu izmaksu no Ārstniecības riska fonda par personai nodarīto kaitējumu;
  • nodrošināt Ārstniecības riska fonda līdzekļu uzskaiti, kontroli un analīzi;
  • nodrošināt līdzekļu piedziņu no ārstniecības iestādēm, kuras nav veikušas ārstniecības riska maksājumus.