Ārstniecības riska fonds

08.09.2017.  |   Drukas versija

Ārstniecības riska fonda kompetence un atbildība:

  • nodrošināt ārstniecības riska maksājumu iekasēšanu no ārstniecības iestādēm;
  • Sadarboties ar citām valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī ārstniecības iestādēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu;
  • noteikt pacientam no Ārstniecības riska fonda izmaksājamās atlīdzības apmēru;
  • sagatavot lēmumu projektus par atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt atlīdzību no Ārstniecības riska fonda;
  • nodrošināt sagatavoto lēmumu ārstniecības riska maksājumu, kā arī no Ārstniecības riska fonda izmaksāto līdzekļu uzskaiti, kontroli un analīzi;
  • izstrādāt metodiskos materiālus un skaidrojumus jautājumos, kas skar Ārstniecības riska fonda darbību;
  • nodrošināt iztērēto Ārstniecības riska fonda līdzekļu atgūšanu regresa kārtībā no ārstniecības iestādēm, kuras nav veikušas ārstniecības riska maksājumus.