Departaments

06.09.2017.  |   Drukas versija

Juridiskā departamenta kompetence un atbildība:

  • nodrošināt Nacionālā veselības dienesta darbības un sagatavoto dokumentu tiesiskumu;
  • izstrādāt un saskaņot Nacionālā veselības dienesta pārvaldes lēmumu, iekšējo normatīvo aktu un administratīvo aktu projektus, līgumu projektus, atbildes uz fizisko un juridisko personu vēstulēm;
  • nodrošināt cietušo personu ārstēšanai izlietoto naudas līdzekļu atgūšanu regresa kārtībā;
  • nodrošināt Ārstniecības riska fonda līdzekļu administrēšanu.