Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļa

06.09.2017.  |   Drukas versija

Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļas kompetences un atbildība:

  • īstenot E-veselības sistēmas attīstību, pilnveidojumu ieviešanu un uzturēšanu atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātiem plānošanas dokumentiem, normatīvajiem aktiem, Veselības ministrijas uzdevumiem un Eiropas Savienības kopīgajām nostādnēm e-veselības jomā;
  • nodrošināt Eiropas reģionālās attīstības fondu vai cita finansējuma avota finansēto e-veselības jomas un citu  Dienesta darbības/funkciju nodrošināšanai nepieciešamo projektu īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, starptautiskajiem nolīgumiem, vai citiem saistošajiem dokumentiem, ja šo projektu īstenošana saistīta ar informācijas tehnoloģiju attīstību Dienesta pārziņā esošiem vai jaunveidojamiem resursiem;
  • pārraudzīt un attīstīt "Vadības informācijas sistēma" (turpmāk - VIS)  darbības procesus un nodrošināt VIS procesu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tajā skaitā, nodrošināt, VIS lietotāju apmācību un testēšanu;
  • nodrošināt nepieciešamo informāciju sistēmu lietotāju atbalsta pakalpojumu sniegšanai (iedzīvotājiem, ārstniecības iestādēm, ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, aptiekām, integrācijas risinājumu izstrādātājiem u.c.).