Informācijas tehnoloģiju nodaļa

06.09.2017.  |   Drukas versija

Informācijas tehnoloģiju nodaļas kompetence un atbildība:

  • nodrošināt Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmu uzturēšanu un papildināšanu;
  • uzturēt Nacionālā veselības dienesta datortehniku, datortīklu un standarta programmatūru;
  • nodrošināt Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" lietotāju apmācību un testēšanu;
  • nodrošināt informācijas tehnoloģiju risku vadību sadarbībā ar Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmu drošības pārvaldnieku;
  • izstrādāt iekšējos informācijas tehnoloģiju lietošanas noteikumus;
  • konsultēt citas Nacionālā veselības dienesta struktūrvienības informācijas tehnoloģiju jautājumos un Nacionālā veselības dienesta uzturētās programmatūras lietotājus tās ekspluatācijas jautājumos;
  • sagatavot datortehnikas, datortīklu un telekomunikāciju aparatūras iepirkumu pieprasījumus;
  • nodrošināt ārējo Nacionālā veselības dienesta programmnodrošinājuma izstrādes un uzturēšanas pasūtījumu tehnisko koordinēšanu;
  • nodrošināt informācijas resursu turētāju prasības informācijas sistēmu funkcionalitātei, darbības ātrumam un drošībai;
  • nodrošināt citas Nacionālā veselības dienesta struktūrvienības ar nepieciešamajiem analītiskajiem un statistiskajiem datu pārskatiem un apkopojumiem.