Iepirkumu nodaļa

05.08.2015.  |   Drukas versija

Iepirkumu nodaļas kompetence un atbildība:

 • sagatavot Nacionālā veselības dienesta iepirkumu plānu un koordinēt tā realizāciju;
 • kontrolēt veicamo iepirkumu atbilstību iepirkumu plānam;
 • sagatavot pārskatus par iepirkumu plāna izpildi;
 • organizēt un koordinēt iepirkumu komisijas darbu;
 • nodrošināt iepirkumu procedūru dokumentēšanu, iepirkumu procedūru lietu kārtošanu;
 • centralizētos iepirkumos nodrošināt pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi tehnisko specifikāciju prasībām, centralizētos ārstniecības līdzekļu iegādes iepirkumos – arī atbilstību zāļu un medicīnas preču reģistrācijai, sagatavot atzinumus iepirkumu komisijām;
 • sagatavot Nacionālā veselības dienesta iepirkumu procedūru norisi reglamentējošus dokumentus;
 • izstrādāt vispārīgās vienošanās un piegāžu līgumu projektus par iegādi atbilstoši iepirkumu komisijas lēmumam;
 • veikt centralizēti iepirkto medikamentu piegādes līgumu, kuros Nacionālais veselības dienests darbojas kā iepirkuma pasūtītājs un maksātājs, administrēšanu, izpildes analīzi un koordināciju;
 • sagatavot informāciju par veiktajiem iepirkumiem ievietošanai Nacionālā veselības dienesta mājaslapā un Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā;
 • atbilstoši Nacionālā veselības dienesta direktora pilnvarojumam pārstāvēt Nacionālā veselības dienesta intereses Iepirkumu uzraudzības biroja Sūdzību izskatīšanas komisijās un Latvijas Republikas tiesās, izskatot sūdzības un iesniegumus par iepirkumu procesu norisi Nacionālā veselības dienestā.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv