Iekšējā audita nodaļa

13.07.2020.  |   Drukas versija

Iekšējā audita nodaļas kompetence un atbildība:

  • sistemātiski veikt iekšējos auditus un sniegt vērtējumu par:

-    iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un atbilstību Nacionālā veselības dienesta mērķiem;

-    resursu izmantošanas lietderīgumu un efektivitāti Nacionālajā veselības dienestā;

-    Nacionālā veselības dienesta struktūrvienību darbības atbilstību noteiktajām funkcijām un normatīvajiem aktiem;

  • uzraudzīt apstiprināto iekšējo un ārējo audita ieteikumu izpildi un Valsts kontroles revīziju ieteikumu ieviešanu;
  • sniegt konsultācijas vadībai un Nacionālā veselības dienesta darbiniekiem par iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanu.