Iekšējā audita nodaļa

05.08.2015.  |   Drukas versija

Iekšējā audita nodaļas kompetence un atbildība:

  • sistemātiski veikt iekšējos auditus un sniegt vērtējumu par:

-    iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un atbilstību Nacionālā veselības dienesta mērķiem;

-    resursu izmantošanas lietderīgumu un efektivitāti Nacionālajā veselības dienestā;

-    Nacionālā veselības dienesta struktūrvienību darbības atbilstību noteiktajām funkcijām un normatīvajiem aktiem;

  • uzraudzīt apstiprināto iekšējo un ārējo audita ieteikumu izpildi un Valsts kontroles revīziju ieteikumu ieviešanu;
  • sniegt konsultācijas vadībai un Nacionālā veselības dienesta darbiniekiem par iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanu
  • nodrošināt Nacionālā veselības dienesta kvalitātes vadību;
  • izstrādāt kvalitātes politikas un ieviešanas dokumentus;
  • nodrošināt Nacionālā veselības dienesta funkciju izpildes procesu identificēšanu, norises vērtēšanu, optimizēšanu un dokumentēšanu;
  • veicināt Nacionālā veselības dienesta darbinieku izpratni par kvalitātes vadības sistēmu un organizēt apmācību kvalitātes vadības jautājumos.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv