E-veselības un starptautiskās sadarbības departaments

05.08.2015.  |   Drukas versija

E-veselības un starptautiskās sadarbības departamenta kompetence un atbildība:

  • īstenot E-veselības politiku;
  • nodrošināt E-veselības programmas ieviešanu;
  • nodrošināt pamatnostādņu „e-Veselība Latvijā” īstenošanu un koordinēt e-veselības projektu īstenošanu;
  • nodrošināt E-veselības standartu izstrādi, adaptāciju, reģistrāciju, uzturēšanu, publicēšanu;
  • nodrošināt Nacionālajam veselības dienestam kā Latvijas kompetentajai/sadarbības iestādei noteikto pienākumu izpildi atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
  • informēt sabiedrību par iespējām saņemt no Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus citā Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā;
  • informēt sabiedrību par noslēgtajiem vai ratificētajiem līgumiem veselības aprūpes jomā un to saturu;
  • Nacionālā veselības dienesta kompetences ietvaros organizēt un nodrošināt sadarbību veselības aprūpes pakalpojumu jomā ar citu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu, Šveices Konfederācijas vai citu valstu kompetentajām institūcijām.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv