E-veselības un standartu nodaļa

05.08.2015.  |   Drukas versija

E-veselības un standartu nodaļas kompetence un atbildība:

 • izstrādāt E-veselības projektu pieteikumus Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma saņemšanai un iesniegt atbildīgām iestādēm apstiprināšanai;
 • īstenot E-veselības projektus saskaņā ar noslēgto vienošanos ar atbildīgo iestādi;
 • izstrādāt līgumu projektus par līdzdalību E-veselības projektu īstenošanā;
 • organizēt E-veselības projektu darba grupas un koordinēt to darbu, nodrošināt informācijas apriti par E-veselības projektu īstenošanas gaitu;
 • sadarbībā ar Nacionālā veselības dienesta sabiedrisko attiecību vadītāju nodrošināt E-veselības projektu publicitāti;
 • identificēt un aprakstīt E-veselības pakalpojumu sniegšanas biznesa procesus;
 • izstrādāt metodiku E-veselības informācijas sistēmu izmaiņu/uzlabojumu izstrādes un ieviešanas procesiem;
 • izstrādāt medicīniskās dokumentācijas standartu izstrādes un apstiprināšanas metodiku;
 • koordinēt E-veselības standartu apstiprināšanas komisijas izveidi un tās darbību;
 • nodrošināt standartu un klasifikācijas sistēmu lietotāju atbalstu;
 • organizēt darba grupas E-veselības standartizācijas jautājumu risināšanai;
 • nodrošināt informācijas apmaiņu ar veselības aprūpes institūcijām standartizācijas jomā;
 • piedalīties starptautisko un reģionālo veselības aprūpes standartizācijas organizāciju darbā;
 • sniegt priekšlikumus Veselības ministrijai par E-veselības standartu izstrādi.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv