Direktors

05.08.2015.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta direktores kompetences un atbildība:

  • plānot, organizēt, koordinēt un vadīt Nacionālā veselības dienesta darbu;
  • nodrošināt Nacionālajam veselības dienestam piešķirto valsts budžeta līdzekļu plānošanu, sadali un racionālu izlietošanu;
  • nodrošināt efektīvu sadarbību ar citiem veselības nozares un citu nozaru speciālistiem, profesionālajām apvienībām un asociācijām;
  • nodrošināt kvalitatīvu administratīvo procesu Nacionālajā veselības dienestā;
  • noteikt racionālu Nacionālā veselības dienesta struktūru un štatu sarakstu.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv