Direktora vietnieks administratīvajos jautājumos

18.04.2017.  |   Drukas versija
Direktora vietnieka administratīvajos jautājumos kompetence un atbildība:
  • pārraudzīt sev tieši pakļauto struktūrvienību darbību saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, kā arī šajā reglamentā un struktūrvienību reglamentos minētajām funkcijām;
  • nodrošināt Nacionālā veselības dienesta lietvedību un saimniecisko darbību;
  • nodrošināt atzinumu sagatavošanu par veselības aprūpes politikas dokumentiem;
  • nodrošināt kontroli par tiesiskuma ievērošanu Nacionālajā veselības dienestā;
  • organizēt iekšējo normatīvo aktu izstrādi ārējo normatīvo aktu izpildes nodrošināšanai.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv