Ārējo sakaru vadītājs

05.08.2015.  |   Drukas versija

Ārējo sakaru vadītāja kompetence un atbildība:

  • koordinēt Nacionālā veselības dienesta struktūrvienību sadarbību ar ārvalstu institūcijām veselības aprūpes jomā;
  • nodrošināt Nacionālā veselības dienesta īstenoto Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansēto e-veselības projektu, Eiropas Savienības Veselības programmas, ES 7.ietvarprogrammas, Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas, kā arī citu ārvalstu sadarbības fondu finansēto projektu koordināciju;
  • nodrošināt ārējo sakaru jomā veikto pasākumu un to rezultātu pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Nacionālā veselības dienesta vadībai.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv