Datu pārvaldības un analīzes nodaļa

06.09.2017.  |   Drukas versija

Datu pārvaldības un analīzes nodaļas kompetences un atbildība:

  • uzsākt un attīstīt biznesa inteliģences tehnoloģisko risinājumu izmantošanu Nacionālajā veselības dienestā, nodrošinot pilnvērtīgu atbalstu Ārstniecības pakalpojumu departamentam un Zāļu un medicīnisko ierīču departamentam ar Nacionālā veselības dienesta rīcībā esošajiem datiem;
  • atlasīt un analizēt datus Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmās iestādes funkciju un uzdevumu nodrošināšanai;
  • nodrošināt Nacionālā veselības dienesta regulāro atskaišu automatizāciju un datu pieprasījumu apstrādi, analīzi un skaidrojumu;
  • nodrošināt veselības aprūpes finanšu kontu sagatavošanu atbilstoši EUROSTAT izstrādātās programmas COFOG klasifikatoram un ekonomiskās klasifikācijas kodiem un nodošanu attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm;
  • nodrošināt citas Nacionālā veselības dienesta struktūrvienības ar nepieciešamajiem analītiskajiem un statistiskajiem datu pārskatiem un apkopojumiem.