Ārstniecības riska fonds

05.08.2015.  |   Drukas versija

Ārstniecības riska fonda kompetence un atbildība:

  • nodrošināt ārstniecības riska maksājumu iekasēšanu no ārstniecības iestādēm;
  • organizēt sadarbību un sadarboties ar citām valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī ar ārstniecības iestādēm ar mērķi iegūt informāciju un atzinumus par gadījumiem, kad nodarīts kaitējums pacienta dzīvībai vai veselībai, vai morāls kaitējums;
  • noteikt pacientam no Ārstniecības riska fonda izmaksājamās atlīdzības apmēru;
  • sagatavot lēmumu projektus par līdzekļu izmaksu vai atteikumu izmaksāt atlīdzību no Ārstniecības riska fonda;
  • nodrošināt sagatavoto lēmumu, kā arī ārstniecības iestāžu Ārstniecības riska fondā iemaksāto maksājumu un no Ārstniecības riska fonda izmaksāto līdzekļu uzskaiti, kontroli un analīzi;
  • izstrādāt metodiskos materiālus un skaidrojumus jautājumos, kas skar Ārstniecības riska fonda darbību;
  • nodrošināt iztērēto Ārstniecības riska fonda līdzekļu atgūšanu regresa kārtībā no ārstniecības iestādēm, kuras nav veikušas ārstniecības riska maksājumus.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv