Stacionāro pakalpojumu nodaļa

06.09.2017.  |   Drukas versija

Stacionāro pakalpojumu nodaļas kompetence un atbildība:

  • prognozēt un plānot nepieciešamo stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un to nodrošināšanai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apjomu;
  • sagatavot un slēgt līgumus ar stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu;
  • sagatavot un slēgt līgumus par atsevišķu pasākumu īstenošanu atbilstoši valsts budžeta programmās noteiktajam (piemēram: "Uzskaite", "Prioritāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", "Iedzīvotāju genoma datu bāzes projekta īstenošana" u.c.);
  • veikt stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu līgumu izpildes datu analīzi un izvērtēt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju darba atbilstību noslēgto līgumu nosacījumiem;
  • veikt stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai izlietoto valsts budžeta līdzekļu analīzi;
  • pārraudzīt VIS stacionāro pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas (SPANS) darbības procesus un nodrošināt sistēmas funkcionalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • nodrošināt VIS moduļa "Klasifikatoru vadības sistēma" klasifikatoru "Diagnožu veidi", "Diagnožu versijas" un DRG klasifikatoru uzturēšanu;
  • gatavot pārskatus un atskaites par sniegtajiem stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
  • pārraudzīt un koordinēt Veselības inspekcijas lēmumu izpildi par stacionāro ārstniecības iestāžu pārkāpumiem.