Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļa

06.09.2017.  |   Drukas versija

Pakalpojumu izmaksu un tarifu nodaļas kompetence un atbildība:

  • organizēt klīnisko vadlīniju izvērtēšanu, nodrošināt to reģistrēšanu datu bāzē, kā arī nodrošināt klīnisko vadlīniju datu bāzes informatīvo uzturēšanu;
  • izstrādāt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu tarifus;
  • veikt ārstniecības iestāžu faktisko līdzekļu izlietojuma salīdzinošo analīzi pa veselības aprūpes pakalpojumu tarifu veidojošajiem elementiem;
  • izstrādāt finanšu aprēķinus jaunu no valsts budžeta apmaksājumu veselības aprūpes pakalpojumu ieviešanai;
  • izstrādāt priekšlikumus par veselības aprūpei piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu;
  • nodrošināt VIS moduļa "Klasifikatoru vadības sistēma" klasifikatoru "Manipulācijas", "Pacientu iemaksas cenrādis" un "Cenrāža aprēķināšana" uzturēšanu.