Pakalpojumu attīstības nodaļa

11.04.2018.  |   Drukas versija

Pakalpojumu attīstības nodaļas kompetence un atbildība:

  • nodrošināt Nacionālā veselības dienesta darba plāna sagatavošanu un kontrolēt tā izpildi;
  • organizēt klīnisko vadlīniju izvērtēšanu, nodrošināt to reģistrēšanu datu bāzē, kā arī nodrošināt klīnisko vadlīniju datu bāzes informatīvo uzturēšanu;
  • izstrādāt priekšlikumus veselības aprūpes politikas veidošanai vai īstenošanai, nodrošinot veselības aprūpei piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu;
  • izvērtēt dienestā saņemtos priekšlikumus veselības aprūpes pilnveidošanai;
  • izstrādāt finanšu aprēķinus jaunu no valsts budžeta apmaksājumu veselības aprūpes pakalpojumu ieviešanai;
  • izstrādāt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu tarifus;
  • veikt ārstniecības iestāžu faktisko līdzekļu izlietojuma salīdzinošo analīzi pa veselības aprūpes pakalpojumu tarifu veidojošajiem elementiem;
  • nodrošināt iepriekšējās atļaujas izsniegšanu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai citās Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs un Šveices Konfederācijā;
  • nodrošināt Vadības informācijas sistēmas (VIS) moduļa "Klasifikatoru vadības sistēma" klasifikatoru "Manipulācijas", "Diagnozes", "Pacientu iemaksas cenrādis" un "Cenrāža aprēķināšana" uzturēšanu, kā arī pārraudzīt VIS moduļa "Pakalpojumu saņēmēju reģistrs" darbību un nodrošināt tā funkcionalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām.