Ambulatoro pakalpojumu nodaļa

06.09.2017.  |   Drukas versija

Ambulatoro pakalpojumu nodaļas kompetence un atbildība:

 • prognozēt un plānot nepieciešamo ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu un to nodrošināšanai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apjomu;
 • veikt ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai izlietoto valsts budžeta līdzekļu analīzi;
 • veikt ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu līgumu izpildes datu analīzi un izvērtēt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju darba atbilstību noslēgto līgumu nosacījumiem;
 • noteikt valsts organizētajam vēža skrīningam pakļautās iedzīvotāju grupas un plānot iedzīvotāju plūsmu uz ārstniecības iestādēm profilaktisko izmeklējumu veikšanai valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros;
 • sagatavot un nosūtīt uzaicinājumus profilaktisko izmeklējumu veikšanai valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros;
 • pārraudzīt VIS ambulatoro (APANS) un zobārstniecības (ZPANS) pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas darbības procesus, kā arī organizētā vēža skrīninga (OVS) un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu analītisko atskaišu (AAM) moduļu darbību un nodrošināt to funkcionalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt VIS moduļa "Klasifikatoru vadības sistēma" klasifikatora "Diagnožu pazīmes" uzturēšanu;
 • gatavot pārskatus un atskaites par sniegtajiem ambulatorajiem pakalpojumiem;
 • koordinēt un veicināt vienotu Nacionālā veselības dienesta teritoriālo nodaļu rīcību ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā; 
 • pārraudzīt primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas saraksta veidošanu;
 • pārraudzīt un koordinēt Veselības inspekcijas lēmumu izpildi par ambulatoru ārstniecības iestāžu pārkāpumiem.