Ambulatoro pakalpojumu nodaļa

07.10.2015.  |   Drukas versija

Ambulatoro pakalpojumu nodaļa īsteno šādus uzdevumus:

 • prognozē un plāno nepieciešamo ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu un to nodrošināšanai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apjomu;
 • veic ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai izlietoto valsts budžeta līdzekļu analīzi;
 • veic ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu līgumu izpildes datu analīzi un izvērtē veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju darba atbilstību noslēgto līgumu nosacījumiem;
 • nosaka valsts organizētajam vēža skrīningam pakļautās iedzīvotāju grupas un plāno iedzīvotāju plūsmu uz ārstniecības iestādēm profilaktisko izmeklējumu veikšanai valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros;
 • sagatavo un nosūta uzaicinājumus profilaktisko izmeklējumu veikšanai valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros;
 • pārrauga VIS ambulatoro (APANS) un zobārstniecības (ZPANS) pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas darbības procesus, kā arī organizētā vēža skrīninga (OVS) un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu analītisko atskaišu (AAM) moduļu darbību un nodrošina to funkcionalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošina VIS moduļa „Klasifikatoru vadības sistēma” klasifikatora „Diagnožu pazīmes” uzturēšanu;
 • gatavo pārskatus un atskaites par sniegtajiem ambulatorajiem pakalpojumiem;
 • koordinē un veicina vienotu Nacionālā veselības dienesta teritoriālo nodaļu rīcību ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā; 
 • pārrauga primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas saraksta veidošanu;
 • pārrauga un koordinē Veselības inspekcijas lēmumu izpildi par ambulatoru ārstniecības iestāžu pārkāpumiem.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv