Projektu ieviešanas nodaļa

13.09.2017.  |   Drukas versija

Projektu ieviešanas nodaļas kompetence un atbildība:

  • organizēt un uzraudzīt Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" aktivitāšu īstenošanu, tajā skaitā finansējuma izlietojumu;
  • nodrošināt sabiedrības informēšanu par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.9.2.3.0/15/I/001 aktivitāšu īstenošanu.