Direktora vietnieks

05.08.2015.  |   Drukas versija
Direktora vietnieka kompetence un atbildība:
  • vadīt Nacionālā veselības dienesta finansiālo darbību;
  • nodrošināt finanšu līdzekļu plānošanas un izlietojuma procesus, pārskatu un atskaišu sagatavošanu, iepirkumu procesu uzraudzību;
  • organizēt un kontrolēt sev tieši pakļauto struktūrvienību darbību saskaņā ar normatīvajos aktos, šajā reglamentā un struktūrvienību reglamentos minētajām funkcijām un gadskārtējā darbības plānā noteikto;
  • nodrošināt Nacionālā veselības dienesta lietvedību un saimniecisko darbību;
  • pārraudzīt Nacionālā veselības dienesta darbības nodrošinājumu ar atbilstošu datortehniku un informācijas sistēmām;
  • nodrošināt atzinumu sagatavošanu par veselības aprūpes politikas dokumentiem veselības aprūpes finansēšanas jomā;
  • nodrošināt kontroli par tiesiskuma ievērošanu Nacionālajā veselības dienestā;
  • organizēt iekšējo normatīvo aktu izstrādi ārējo normatīvo aktu izpildes nodrošināšanai.

Centrālais birojs

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv