Atbrīvojums no pacienta iemaksām

29.03.2017.  |   Drukas versija

Ja veikto pacienta iemaksu kopsumma kalendāra gada laikā ir sasniegusi 569,15 eiro, tad pacients var saņemt atbrīvojumu no turpmāko pacienta iemaksu veikšanas konkrētajā gadā (kalendāra gada ietvaros).

Pacienta iemaksu kopsummā tiek ņemtas vērā veiktās iemaksas par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas saņemti ārstu praksēs, veselības centros un slimnīcās, ieskaitot pacienta iemaksas par diagnostiskajiem izmeklējumiem ambulatori un dienas stacionārā, kā arī apdrošinātāja segtās pacienta iemaksas.


Ja pacienta iemaksu kopsumma, kas veikta kalendāra gada laikā, ir sasniegusi 569,15 eiro, iedzīvotājam ir jāvēršas kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām ar iesniegumu (iesnieguma paraugs) un jāuzrāda maksājumu dokumentu oriģināli (kases čeki, stingrās uzskaites kvītis).

NVD teritoriālās nodaļas pārbauda iesniegtos dokumentus un izsniedz izziņu par atbrīvojumu no pacienta iemaksu veikšanas līdz kalendārā gada beigām. Izsniegtā izziņa iedzīvotājam jāuzrāda, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.


Kādi maksājumus apliecinoši dokumenti ir derīgi?

Derīgi ir tikai tie maksājuma dokumenti, kuros uzrādīts, ka veikta "pacienta iemaksa" par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu. Aprēķinot pacienta iemaksu kopsummu, netiek ņemti vērā:

  • līdzmaksājumi par veiktajām operācijām (līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām var tikt iekasēts ne vairāk kā 31 eiro apmērā);
  • maksājumi, kas ir veikti par maksas pakalpojumu saņemšanu.


Kādai informācijai ir jābūt norādītai maksājumus apliecinošajos dokumentos?

Pacientam jāseko līdzi veikto pacienta iemaksu kopsummai, saglabājot maksājumu dokumentus (kases čekus, stingrās uzskaites kvītis), uz kuriem obligāti jābūt norādītam:

  • pacientam vārdam un uzvārdam;
  • personas kodam;
  • ārstniecības iestādei.

Ja maksājums par pacienta iemaksām ir veikts internetbankā, maksājuma uzdevumā ir jābūt norādītam precīzam maksājuma mērķim, rēķina numuram un informācijai par to, ka tiek apmaksāta pacienta iemaksa.