Budžeta apakšprogrammu izpilde

09.04.2019.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta administrēšanā 2019.gada 6 mēnešos nodoto budžeta apakšprogrammu izpilde (EUR)

Apakšprogrammas kods Programmas/ apakšprogrammas nosaukums Plānotais finansējums 2019.gada 12 mēnešos, EUR Budžeta izpilde 2019.gada 6 mēnešos, EUR Izpilde % no gada plāna
33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana 1 008 032 861 471 161 565 46.7
33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana 168 103 249 85 140 936.00 50.6
33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde 16 610 223 5 981 315.04 36.0
33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana 119 521 59 760 50.0
33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 227 684 108 675 47.7
33.12.00 Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem 6 445 128 2 430 258 37.7
33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana 126 042 315 59 818 022 47.5
33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē 36 376 569 16 557 763 45.5
33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 225 528 291 108 142 290 48.0
33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs 266 336 597 128 264 774 48.2
33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 158 688 659 62 870 166 39.6
33.19.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe 3 554 625 1 787 606 50.3
45.00.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 10 726 707 3 053 302 28.5
45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 8 855 321 2 756 135.90 31.1
45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana 1 871 386 297 165.68 15.9
62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana 3 691 327 24 307.45 0.7
63.07.000 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana 1 439 976 46 633.81 3.2
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana 409 960 78 794 19.2
70.09.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē 409 960 78 794.13 19.2
NVD administrējamā budžeta daļa - KOPĀ  1 024 300 831 474 364 602 46.3

 

Programmas/ apakšprogrammas nosaukums