Budžeta apakšprogrammu izpilde

06.10.2020.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodoto budžeta apakšprogrammu izpilde 2020. gada 9 mēnešos un plāns gadam uz 2020. gada 30. septembri.

Apakšprogrammas kods

Programmas/ apakšprogrammas nosaukums

Plānotie izdevumi 2020. gadam (uz 30.09.2020), euro

Budžeta izpilde 2020. gada 9 mēnešos, euro

Izpilde % no gada plāna

33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana 1 053 967 794 
765 564 171  72.6
33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana

172 362 851 

133 448 330  77.4
33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde

16 706 689 

10 473 937 62.7

33.08.00

Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana

119 521

79 681 66.7

 

33.09.00

Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

 

248 624

 

186 471

 

75.0

33.12.00

Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem

7 019 931 4 684 182 66.7

33.14.00

Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

134 441 046 97 278 062 72.4

33.15.00

Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē

37 819 514

29 282 070 77.4

 

33.16.00

Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

 

236 276 548

 

165 073 649

 

69.9

 

33.17.00

Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

 

287 397 444

 

212 030 124

 

73.8

 

33.18.00

Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

 

157 815 918

 

110 294 239

 

69.9

33.19.00

Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe

3 759 708

2 733 427 72.7

 

45.00.00

Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

 

11 033 263

 

5 887 483

 

53

 

45.01.00

Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

 

9 071 737

 

5 066 607

 

55.9

45.02.00

Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana

1 961 526

820 876 41.8

 

62.08.00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana

 

1 053 826

 

22 081

 

2.1

               63.07.000

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana

422 870

230 602 54.5
                 67.06.00

Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana

2 500

2 500 100.0

 

70.00.00

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

 

134 119

 

120 230

 

89.6

70.07.00

Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana

17 639 3 773 21.4

70.09.00

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē

 

116 480

 

116 457

 

100.0

99.00.00

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

 

24 689 449

 

18 576 628

 

75.2

             NVD administrējamā budžeta daļa - KOPĀ:  1 091 303 821 790 403 695 72.4


Programmas/ apakšprogrammas nosaukums