Budžeta apakšprogrammu izpilde

17.10.2019.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta administrēšanā 2019. gada 9 mēnešos nodoto budžeta apakšprogrammu izpilde (EUR)

Apakšprogrammas kods Programmas/ apakšprogrammas nosaukums Plānotais finansējums 2019.gadam, EUR Budžeta izpilde 2019.gada 9 mēnešos, EUR Izpilde % no gada plāna
33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana 1 016 234 017 722 213 105 71.1
33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana 173 871 786 129 771 207 74.6
33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde 16 610 223 8 718 811 52.5
33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana 119 521 89 640 75.0
33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 231 221 169 061 73.1
33.12.00 Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem 6 813 570 4 415 972 64.8
33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana 126 042 315 90 040 271 71.4
33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē 36 376 569 26 240 815 72.1
33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 223 314 463 162 744 479 72.9
33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs 267 950 425 196 446 107 73.3
33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 159 433 360 101 355 579 63.6
33.19.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe 5 470 564 2 221 163 40.6
45.00.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 10 790 796 4 909 085 45.5
45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 8 919 410 4 241 599 47.6
45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana 1 871 386 667 486 35.7
62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana 180 897 36 060 19.9
63.07.000 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana 1 439 976 1 199 568 83.3
67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana 2 500 2 500 100.0
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana 461 325 183 781 39.8
70.07.00 Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana 51 365 9 964 19.4
70.09.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē 409 960 173 817 42.4
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 9 862 9 861 100.0
NVD administrējamā budžeta daļa - KOPĀ  1 029 119 373 728 553 960 70.8

 

Programmas/ apakšprogrammas nosaukums