Budžeta apakšprogrammu izpilde

08.10.2018.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta administrēšanā 2018. gada 9 mēnešos
nodoto budžeta apakšprogrammu izpilde (EUR)

Apakšprogrammas kods Programmas/ apakšprogrammas nosaukums Apstiprināts  likumā par valsts budžetu 2018. gada 9 mēnešos, EUR Budžeta izpilde 2018. gada 9 mēnešos, EUR Izpilde % no gada plāna
33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana 634 687 383 634 021 326 99.9
33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana 122 884 236 122 884 236.00 100.0
33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde 9 238 599 8 691 744. 50 94.1
33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana 89 640 89 640 100.0
33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 147 519 147 519 100.0
33.12.00 Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem 1 442 654 1 442 654 100.0
33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana 78 684 420 78 675 470 100.0
33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē 20 912 334 20 910 714 100.0
33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 142 368 239 142 352 745 100.0
33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs 170 851 224 170 785 381 100.0
33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 85 084 595 85 070 227 100.0
33.19.00 Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 2 983 923 2 970 995 99.6
45.00.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 6 982 558 4 997 812 71.6
45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 5 388 852 4 520 162.92 83.9
45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana 1 593 706 477 648.99 30.0
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana 90 394 87 652.13 97.0
67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana 2 500 0.00  0.0
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana 38 673 24 959 64.5
70.07.00 Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana 4 604 2 065.69 44.9
70.09.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē 34 069 22 893.13 67.2
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 5 707 5 706.13 100.0
  NVD administrējamā budžeta daļa kopā 641 807 215 639 137 455 99.6