Budžeta apakšprogrammu izpilde

23.07.2020.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodoto budžeta apakšprogrammu izpilde 2020. gada 1. pusgadā un plāns gadam uz 2020. gada 30. jūniju

Apakšprogrammas kods

Programmas/ apakšprogrammas nosaukums

Plānotie izdevumi 2020. gadam (uz 30.06.2020), euro

Budžeta izpilde 2020. gada 1. pusgadā, euro

Izpilde % no gada plāna

33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana 1 048 985 650 508 014 214 48.4
33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana

167 530 684

88 604 401 52.9
33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde

16 722 307

6 928 841 41.4

33.08.00

Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana

119 521

59 761 50.0

 

33.09.00

Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

 

248 624

 

124 314

 

50.0

33.12.00

Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem

7 045 813 2 349 453 33.3

33.14.00

Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

134 441 046 66 505 362 49.5

33.15.00

Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē

37 819 514 19 123 901 50.6

 

33.16.00

Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

 

236 079 515

 

109 295 305

 

46.3

 

33.17.00

Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

 

287 498 478

 

140 576 667

 

48.9

 

33.18.00

Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

 

157 776 630

 

73 558 793

 

46.6

33.19.00

Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe

3 703 518 887 414 24.0

 

45.00.00

Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

 

10 819 497

 

3 628 568

 

34

 

45.01.00

Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

 

8 857 971

 

3 281 734

 

37.0

45.02.00

Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana

1 961 526

346 835

17.7

 

62.08.00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana

 

1 053 826

 

16 811

 

1.6

               63.07.000

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana

                                  255 531

                          20 346

8.0

                 67.06.00

Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana

                                    2 500                       0                    0.0

 

70.00.00

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

 

132 993

 

119 232

 

89.7

70.07.00

Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana

16 513 2 776
16.8

70.09.00

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē

116 480

116 457

100.0

99.00.00

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

7 824 158 5 482 530 70.1
             NVD administrējamā budžeta daļa - KOPĀ:  1 069 074 155 517 281 701 48.4

 

 

Programmas/ apakšprogrammas nosaukums