Budžeta apakšprogrammu izpilde

04.09.2018.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta administrēšanā 2018. gada 1. ceturksnī
nodoto budžeta apakšprogrammu izpilde (EUR)

Apakšprogrammas kods Programmas/ apakšprogrammas nosaukums Apstiprināts  likumā par valsts budžetu 2018. gada 1. ceturksnī, EUR Budžeta izpilde 2018. gada 1. ceturksnī, EUR Izpilde % no gada plāna
33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana 203 690 075 204 701 062.96 100.5
33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana 39 738 570 40 821 228.43 102.7
33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde 3 307 876 3 307 876.00 100
33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana 29 880 29 880.00 100
33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 49 173 49 173.00 100
33.12.00 Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem 497 520 497 520.00 100
33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana 24 410 328 24 406 728.98 100
33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē 6 142 758 6 141 948 100
33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 44 949 010 44 945 046 100
33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs 55 270 742 55 272 595 100
33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 27 785 363 27 785 363.00 100
33.19.00 Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 1 508 855 1 443 703.65 95.7
45.00.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 1 839 948 1 835 921 99.8
45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 1 594 948 1 536 761.94 96.4
45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana 245 000 299 158.81 122.1
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana 18 103 18 103.00 100
67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana 0 0.00  
  NVD administrējamā budžeta daļa kopā 205 548 126 206 555 087 100.5