Budžeta apakšprogrammu izpilde

30.01.2019.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta administrēšanā 2018. gada 12 mēnešos
nodoto budžeta apakšprogrammu izpilde (EUR)

Apakšprogrammas kods Programmas/ apakšprogrammas nosaukums Apstiprināts  likumā par valsts budžetu 2018. gada 12 mēnešos, EUR Budžeta izpilde 2018. gada 12 mēnešos, EUR Izpilde % no gada plāna
33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana 891 143 975 888 694 580 99.7
33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana 172 808 777 172 808 777.00 100.0
33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde 12 000 316 12 000 316.00 100.0
33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana 119 521 119 521 100.0
33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 196 692 196 692 100.0
33.12.00 Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem 2 063 766 2 063 766 100.0
33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana 107 856 734 107 390 707 99.6
33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē 29 294 900 28 992 395 99.0
33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 194 969 904 194 197 583 99.6
33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs 224 300 914 224 208 865 100.0
33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 136 485 208 135 689 332 99.4
33.19.00 Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 11 047 243 11 026 626 99.8
45.00.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 9 961 457 8 052 357 80.8
45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana 8 106 365 7 436 597.00 91.7
45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana 1 855 092 615 760.46 33.2
62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana (2014-2020) 47 920 22 075.54 46.1
63.07.000 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana 571 264 567 240.01 99.3
67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana 2 500 2 500.00 100.0
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana 293 159 115 144 39.3
70.07.00 Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana 28 134 16 665.10 59.2
70.09.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē 265 025 98 478.81 37.2
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 7 745 755 7 742 878.39 100.0
  NVD administrējamā budžeta daļa - KOPĀ  909 766 030 905 196 775 99.5