Budžeta apakšprogrammu izpilde

07.05.2020.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta administrēšanā nodoto budžeta apakšprogrammu izpilde 2020. gada 1. ceturksnī un plāns gadam uz 2020. gada 30. martu

 

Apakšprogrammas kods

                         Programmas/ apakšprogrammas nosaukums

Plānotie izdevumi 2020. gadam (uz 30.03.2020.), EUR

Budžeta izpilde 2019.  gada 1. ceturksnī, EUR

Izpilde % no gada plāna

33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana 1 049 253 573 249 501 193 23.8
33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana

167 530 684

41 363 967 24.7
33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde

17 114 167

2 895 856 16.9

33.08.00

Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana

119 521

19 921 16.7

 

33.09.00

Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

 

248 624

 

0

 

0.0

33.12.00

Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem

7 045 813 0 0.0

33.14.00

Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

134 662 057 32 096 494 23.8

33.15.00

Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē

37 730 790 7 821 768 20.7

 

33.16.00

Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

 

235 170 818

 

54 905 703

 

23.3

 

33.17.00

Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

 

289 053 878

 

73 903 778

 

25.6

 

33.18.00

Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

 

157 939 363

 

36 493 707

 

23.1

33.19.00

Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe

2 637 858 0 0.0

 

45.00.00

Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

 

10 863 764

 

1 371 814

 

18.0

 

45.01.00

Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

 

8 902 238

 

1 314 297

 

14.8

45.02.00

Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana

1 961 526

57 517

2.9

 

62.08.00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana

 

1 053 826

 

12 631

 

1.2

               63.07.000

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana

                                  255 531

                          10 405

4.1

                 67.06.00

Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana

                                    2 500                                                0.0

 

70.00.00

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

 

132 993

 

116 457

 

87.6

70.07.00

Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana

16 513
0.0

70.09.00

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē

116 480

116 457

100.0

             NVD administrējamā budžeta daļa - KOPĀ:  1 061 562 187 251 012 500 23.6

 

Programmas/ apakšprogrammas nosaukums