Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu līguma paraugs

20.10.2020.  |   Drukas versija

Līguma paraugs

Līguma pielikumi

1. pielikums - Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi

2. pielikums - Norēķinu kārtība

3. pielikums - Informācijas apmaiņas kārtība

4. pielikums - Atbildība par līguma izpildi

5. pielikums - Stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumi

6. pielikums - Infrastruktūras attīstībai paredzētā finansējuma aprēķināšanas, kontroles un pārskatīšanas, pārmaksas novēršanas un atmaksāšanas kārtība

7. pielikums - Stacionārās subakūtās rehabilitācijas pakalpojumu, ilgtermiņa rehabilitācijas pakalpojumu/dinamiskās novērošanas un perinatālā periodā radušos stāvokļu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas un apmaksas nosacījumi

 

Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

6.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori

6.1.2. Vadības informācijas sistēmas (VIS) stacionāro pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas (SPANS) uzskaites dokumenta ielādes datu struktūra

6.1.3. Ārstniecības iestāžu filiāļu kodu saraksts

6.1.4. Normatīvajos aktos neiekļautās manipulācijas, kas paredzētas veiktā darba uzskaitei

6.1.5. Stacionāra veiktā darba apmaksas nosacījumi

6.1.6. Grūtnieču un dzemdētāju hospitalizācijas un jaundzimušo pārvešanas kārtība

6.1.7. Skaidrojums par aprūpes slimnīcu, nodaļu un gultu apmaksas nosacījumiem

6.1.8. Slimnieku hospitalizācijas vietu plāns

6.1.9. Ārstu dežūrpersonāla saraksts neatliekamās palīdzības nodrošināšanai (24 stundu pieejamība)

6.1.10. Slimnieku hospitalizācijas vietu plāna veidlapa

6.1.11. No pacienta iemaksas atbrīvotās personas, kurām jālūdz uzrādīt attiecīgo personas statusu apliecinošos dokumentus

6.1.12. Patvēruma meklētāju veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtība (redakcija no 2018. gada 7. marta)

6.1.13. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

6.1.14. Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu saraksts

6.1.15. Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu

6.1.16. Valsts organizētā vēža skrīninga testēšanas karšu aizpildīšanas vadlīnijas

6.1.17. Metodiskās vadlīnijas par ļaundabīgo audzēju primāro diagnostiku

6.1.18. Pārskats par Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

6.1.19. Pieprasījums EVAK aizvietojošajam sertifikātam

6.1.20. Izziņa par cietušā veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ un tā aizpildīšanas kārtība

6.1.21. Plānveida stacionāro onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju darbības vērtēšanas kritēriji

6.1.22. Informācija par plānveida ķirurģisko onkoloģisko pakalpojumu saņemšanas iespējām

6.1.23. Plānveida īslaicīgās ķirurģijas apmaksas nosacījumi

6.1.24. Ilgstošas mākslīgas plaušu ventilācijas pacientu turpmāka medicīniskā rehabilitācija valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""

6.1.25. Pārskats par rindas garumu plānveida stacionāro pakalpojumu saņemšanā

6.1.26. Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu pasūtījums

6.1.27. Peritoneālās dialīzes pacientu saraksta veidlapa

6.1.28. Kvalitātes un pacientu drošības prasības dzemdību nodaļām

6.1.29. Parenterāli ievadāmo zāļu onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai nodrošināšana:

Līguma 6.3. punktā minētie pārskati

1) Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu un izlietotajiem līdzekļiem (jāiesniedz trīs reizes gadā: līdz kārtējā gada 30. aprīlim, līdz 31. jūlijam un līdz nākošā gada 31. janvārim)

2) Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē

3) Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē