Psihiskā veselība

04.11.2019.  |   Drukas versija

Lai veicinātu vienotu pieeju psihiatrijas pacientu ārstēšanā, psihiatram norādot uzskaites manipulāciju 13033 “Psihiskās veselības stāvokļa smaguma novērtēšanas instrumentu izmantošana”, darbā izmantojami noteikti diagnostiski instrumenti.

NVD aicina lejupielādēt un izmantot pievienotos failus ar diagnostikas instrumentiem:

Materiāli ir sagatavoti ESF līdzfinansētā projekta Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” īstenošanai veiktās klīnisko vadlīniju identificēšanas un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrādes garīgās (psihiskās) veselības jomā ietvaros. Materiālus ir sagatavojusi Latvijas Ārstu biedrības darba grupa prof. Elmāra Tērauda vadībā.