Struktūrvienību kontaktinformācija

01.09.2017.  |   Drukas versija

                                                                      Centrālais birojs  

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja, Rīga, LV-1012, tālr. 67043700, fakss 67043701, e-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv

Darbinieku e-pasta adreses: vards.uzvards@vmnvd.gov.lv

Administrācija
 Direktore
 Inga Milaševiča  67043700
 Direktores vietniece informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos
 Linda Freimane  67686329
Direktora birojs
 Kvalitātes vadītāja  Rita Jansone  67043740
Klientu apkalpošanas centrs
 Klientu apkalpošanas centra vadītājs  Jānis Dombrovskis  67043779
 Vecākā klientu apkalpošanas speciāliste  Sandra Andersone  80001234
 Klientu apkalpošanas speciāliste  Sarmīte Zarāne  80001234
 Vecākā klientu apkalpošanas speciāliste  Evita Kalēja
 67201284
 Klientu apkalpošanas speciālists  Gatis Tumševics
 67043702
Sabiedrisko attiecību nodaļa
 Nodaļas vadītāja
 Evija Štālberga  67045007
 Nodaļas vadītājas vietniece  Agnese Jasenoviča  67043787
 Sabiedrisko attiecību speciāliste  Tanita Tamme  67043744
Ārstniecības pakalpojumu departaments
 Departamenta direktore
 Olga Andrejevska  67043795
Ekonomikas un vadlīniju nodaļa
 Nodaļas vadītāja p.i.
 Tatjana Valentinasa  67043793
 Vecākā eksperte  Svetlana Šūpulniece  67043796
 Vecākā eksperte  Sandra Citoviča
 67045017
 Vecākā eksperte  Ruta Arnicāne  67043784
Ambulatoro pakalpojumu nodaļa
 Nodaļas vadītāja  Līga Gaigala  67686325
 Nodaļas vadītājas vietniece 
 Inga Brokere  67043758
 Vecākā eksperte  Ieva Silionova
 67043775
 Vecākā eksperte  Inga Inkina  67043768
 Vecākā eksperte  Ieva Melišus  67043711
 Vecākā eksperte  Jolanta Keiriša  67043790
 Vecākā eksperte   Baiba Bērziņa
 67043738
Procesu un metodiskās vadības nodaļa
 Nodaļas vadītāja  Alda Reinika  67043780
 Vecākā eksperte  Ilze Repša  67043755

 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesu vadītāja

 Sintija Baldone

 67043764

 Vecākā eksperte  Sarmīte Pliča
 67045004
 Vecākā eksperte  Alisa Glotova  67043748
Stacionāro pakalpojumu nodaļa
 Nodaļas vadītāja  Lelde Ģiga
 67043733
 Nodaļas vadītājas vietniece  Signe Širova  67045002
 Vecākā eksperte  Lilija Tararina  67043788
 Vecākā eksperte  Kristīne Mazkalniņa  67045006
 Vecākā eksperte  Kristīne Putniņa
 67043719
 Vecākā eksperte  Anna Putka  67043720
 Vecākā eksperte
 Ingrīda Rozenštoka  67043774
Zāļu un medicīnisko ierīču departaments
 Departamenta direktore  Signe Bokta
 67043762
 Departamenta direktores vietniece  Antra Fogele
 67388198
Kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču nodaļa  
 Nodaļas vadītāja  Dagnija Bērziņa  67388195
 Vecākā eksperte  Inese Trofimova  67519977
 Vecākā eksperte  Antra Apine  67387651
   Zāļu analīzes un plānošanas nodaļa
 Nodaļas vadītāja  Inese Čudare  67519991
 Nodaļas vadītājas vietniece  Anželika Darapoļska  67043794
 Vecākā eksperte
 Romija Ābelīte  67043736
 Vecākā eksperte  Agnese Zilberte  67043722
 Vecākā eksperte  Liene Moruza  67686328
 Vecākā eksperte  Sanita Lauceniece  67043786
 Vecākā eksperte  Zane Gaboreca  67043710
Zāļu ārstnieciskās novērtēšanas nodaļa
 Nodaļas vadītāja
 Zinta Rugāja  67388197
 Vecākā eksperte  Gunta Krastiņa  67388193
 Vecākā eksperte  Vita Bērziņa
 67388196
 Vecākā eksperte  Nadežda Soma  67388192
 Vecākā eksperte  Anna Čmiļa  67501586
Zāļu ekonomiskās novērtēšanas nodaļa
 Nodaļas vadītāja  Anita Vīksna  67388189
 Vecākā eksperte  Jana Bauere  67387672
 Vecākā eksperte   Jolanta Jonāne   67387680 
 Vecākā eksperte   Zane Kivleniece   67387681 
 Vecākā eksperte   Anda Gulbe   67501584 
Administratīvo resursu pārvaldības nodaļa 
 Nodaļas vadītāja
 Svetlana Audzere
 67043734
 Vecākā lietvede
 Līga Lange  67043771
 Vecākā lietvede  Ilze Brāzma  67501592
 Vecākā lietvede  Irēna Krūmiņa
 67043707
 Vecākā lietvede
 Ļena Jankovska  67045020
 Saimniecības pārzinis  Normunds Batrags  67043724
 Direktora palīdze  Daina Leinerte  67043700
Personāla nodaļa   
 Nodaļas vadītāja
 Olita Auziņa
 67043742
 Vecākā personāla inspektore
 Daina Gaile  67043772
Juridiskais departaments   
 Departamenta direktors  Gints Čanders  67043777
Juridiskā atbalsta nodaļa    
 Departamenta direktora vietniece/nodaļas vadītāja  Vlada Pērkona  67686327
 Juriste  Sanita Rozenfelde
 67043729
 Juriste  Inna Aleksandroviča  67043732
 Juriste  Ņeždana Stodoļņika  67043703
Regresu nodaļa   
 Nodaļas vadītājs
 Sandris Kundzāns
 67043759
 Juriste
 Sarmīte Gailuma  67043752
 Jurists  Dzintars Arbidāns
 67201295
 Ārstniecības riska fonds  
 Vadītāja p.i.  Līga Sīle  67201293
 Fonda juriste  Kristīne Kalniņa  67045018
Finanšu vadības departaments   
 Departamenta direktore  Zita Altenburga  67045003
Grāmatvedības nodaļa   
 Nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede
 Baiba Stepanova
 67043730
 Nodaļas vadītājas vietniece  Ilze Vītoliņa  67045027
 Vecākā grāmatvede  Ina Vaivode
 67043741
 Vecākā grāmatvede  Gaļina Kivlāne
 67043728
 Vecākā grāmatvede  Dace Gīle
 67045001
 Vecākā grāmatvede  Inese Mauriņa  67043756
 Vecākā grāmatvede  Ramona Boitmane
 67043792
 Vecākā grāmatvede  Silva Lejiņa
 67043770
 Vecākā grāmatvede  Mārīte Lovčinovska
 67045028
 Vecākā grāmatvede  Ance Miķelsone
 67043754
Finanšu plānošanas un analīzes nodaļa  
 Nodaļas vadītāja  Anita Zandovska
 67043735
 Nodaļas vadītājas vietniece  Tatjana Aļohina-Tompsone  67043726
 Vecākā ekonomiste  Baiba Dreimane  67043798
 Vecākā ekonomiste  Evija Iesaliņa
 67043750
 Vecākā ekonomiste  Gunita Nadziņa
 67043725
 Vecākā ekonomiste  Marita Antoneviča  67043712
   Informācijas tehnoloģiju nodaļa
 Nodaļas vadītājs  Pēteris Erbs  67045013
 Nodaļas vadītāja vietniece
 Lilita Rasiņa  67043704
 Datu bāzu administratore
 Marina Vītola
 67043769
 Datu bāzu administrators
 Dmitrijs Šveics
 67043783
 Datu bāzu administrators  Igors Vlaščenko  67043714
 Vecākais eksperts  Aigars Obodovs  67519984
 Vecākais eksperts  Dmitrijs Zaikanovs  67501583
 Datu bāzu administrators
 Jurijs Sedecks
 67043765
 Datu bāzu administrators
 Arnis Priedītis
 67043721
 Vecākais datortīkla administrators  Aigars Riekstiņš  67043761
   Iepirkumu nodaļa
 Nodaļas vadītāja  Sanita Akerberga  67043766
 Nodaļas vadītāja vietnieks  Ainārs Lācbergs  67043705
 Vecākais iepirkumu speciālists  Ieva Babrova
 67043731
 Iepirkumu speciāliste  Inga Straume  67043739
E-veselības un starptautiskās sadarbības departaments  
Starptautiskās sadarbības nodaļa 
 Nodaļas vadītājs  Jānis Bolšteins  67043723
 Vecākā ekonomiste  Zane Arikāne
 67043791
 Vecākā eksperte  Lienīte Ganševska  67043799
 Vecākā eksperte  Agnese Nette  67043799
 Vecākais eksperts  Vilnis Kušķis  67043745
 E-veselības un standartu nodaļa
 Projektu vadītājs
 Vladimirs Dergačovs

 

Palīdzības dienests


Par līgumiem -

67501593

Profesionāļiem -

67803301

Iedzīvotājiem -

67803300

    
 Vecākā eksperte  Zane Štauvere
 Informācijas sistēmu pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs  Andris Mosans
 Vecākā eksperte  Jūlija Šilina
Projektu ieviešanas nodaļa
 Projekta vadītāja  Evija Dompalma -  Linuža
 67045025
 Vecākais eksperts  Kalvis Darbiņš  67519978

 

Rīgas nodaļa

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja (2. stāvs), Rīga, LV-1012, tālr. 67201282, fakss 67201285, e-pasts: riga@vmnvd.gov.lv

Darbinieku e-pasta adreses: vards.uzvards@vmnvd.gov.lv  

 Nodaļas vadītāja                                                           Renāte Neimane                     67686323                 
 Nodaļas vadītājas vietniece  Sanita Janka  67201298
 Vecākā lietvede  Anda Ozoliņa  67201282
 Vecākā lietvede  Linda Brokāne
 67201282
 Galvenā ekonomiste  Elīna Engelberga  67686324
 Vecākā grāmatvede  Dace Gribute  67043789
 Vecākā ekonomiste  Dace Jaunzeme  67043763
 Vecākā ekonomiste  Kristīne Limbaha  67686331
 Galvenā ekonomiste  Vizma Trenča  67201287
 Vecākā ekonomiste  Vineta Čivkule  67045023
 Vecākā grāmatvede  Dzintra Pozņaka  67043785
 Vecākā grāmatvede  Ilze Roze  67045024
 Grāmatvede  Dace Dimante  67043708
 Vecākā eksperte  Sandra Titāne  67201289
 Vecākā eksperte  Anita Daukste  67045012
 Vecākā eksperte  Jana Plahotina  67201291
 Vecākā eksperte  Gunita Krustiņa  67045010
 Vecākā eksperte  Viktorija Paškeviča  67045026
 Vecākais eksperts  Andis Vārslavs  67201294
 Vecākais eksperts  Artūrs Zingulis  67045019

 

Zemgales nodaļa

Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tālr. 63027249, fakss 63007087, e-pasts: zemgale@vmnvd.gov.lv

Darbinieku e-pasta adreses: vards.uzvards@vmnvd.gov.lv  

 Nodaļas vadītāja                                                           Daiga Vulfa                              63028873                
 Vecākais ekonomists  Vainars Klovs  63007082
 Vecākā grāmatvede  Sandra Oliņa  63007025
 Grāmatvede  Inese Gerasimčika
 63048981
 Vecākā eksperte  Anda Jākabsone  63007083
 Vecākā eksperte  Agita Badūne  63007085
 Eksperte  Dace Kalniņa
 63027249
 Vecākā lietvede  Iveta Kotoviča  63027249

 

Kurzemes nodaļa

Pilsētas laukums 4 (3. stāvs), Kuldīga, LV-3301, tālr. 63323471, fakss 63323696, e-pasts: kurzeme@vmnvd.gov.lv

Darbinieku e-pasta adreses: vards.uzvards@vmnvd.gov.lv

 Nodaļas vadītāja                                                           Dzintra Eglīte                           63323471                
 Nodaļas vadītājas vietniece  Anita Zolmane  63323146
 Vecākā lietvede  Raja Jomanta  63323471
 Vecākā ekonomiste  Ligita Mončevica  63350184
 Vecākā grāmatvede  Sandra Pētersone  63323423
 Vecākā eksperte  Ildze Liepiņa  63350621
 Grāmatvede  Evija Kļava  63323423
 Vecākā eksperte  Jolanta Zemke  63350194
 Eksperte  Vineta Leincena  63350620

 

Latgales nodaļa

Saules iela 5, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422236, fakss 65422236, e-pasts: latgale@vmnvd.gov.lv

Darbinieku e-pasta adreses: vards.uzvards@vmnvd.gov.lv

 Nodaļas vadītājs                                                            Jānis Pitrāns                           65476973                
 Nodaļas vadītāja vietniece  Marina Rimša  65476965
 Vecākā lietvede  Anna Komarovska  65422236
 Vecākā ekonomiste
 Irēna Beļeviča
 65476971
 Vecākā grāmatvede  Ilona Teivāne  65476968
 Grāmatvede  Janīna Stavro  65476962
 Vecākā eksperte  Nataļja Filatova
 65476964
 Vecākā eksperte  Nadežda Hristoforova  65476963
 Eksperte  Vija Sudnika  65476961

 

Vidzemes nodaļa

Pils iela 6, Smiltene, LV-4729, tālr. 64772301, fakss 64707013, e-pasts: vidzeme@vmnvd.gov.lv

Darbinieku e-pasta adreses: vards.uzvards@vmnvd.gov.lv

 Nodaļas vadītāja  Sigita Alhimoviča  64772300
 Nodaļas vadītājas vietniece               
 Ita Seņka
 64772302      
 Vecākā eksperte 
 Laura Ceļmillere-Ice  64772301
 Vecākā lietvede
 Inga Vītola  64772301
 Grāmatvede  Anita Zante
 64772301
 Vecākā grāmatvede  Anatolija Vīgante  64772305
 Vecākā ekonomiste  Aiga Tamme  64772301
 Vecākāis eksperts  Līga Zušmane
 64772301
 Eksperte  Evija Celma
 64772301