Informācija speciālistiem

17.02.2017.  |   Drukas versija

Izmaiņas Kompensējamo zāļu vispārīgo nosaukumu sarakstā no 2017. gada 1. janvāra

Informācija speciālistiem

Asinsrites sistēmas slimības

Pēc ražotāja iniciatīvas no Kompensējamo zāļu saraksta svītrotas zāles Eprosartanum Hipertensīvo slimību (I10 - I15) ārstēšanai.

 

Audzēji

Nieres ļaundabīga audzēja (C64) gadījumā iekļautas zāles Axitinibum progresējošas nieru šūnu karcinomas ārstēšanai pēc neveiksmīgas terapijas ar Interferonum alfa vai Sunitinibum, ja pacienta vispārējais stāvoklis pēc Karnofska >70 balles, paredzamā dzīvildze > 6 mēneši.

Diagnožu Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs (C25), Nesīkšūnu plaušu vēzis, (C34), Krūts ļaundabīgu audzējs (C50), Olnīcu ļaundabīgu audzējs (C56) un Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs (C67) gadījumā ir iekļauti Gemcitabinum medikamenti pacientiem, kuru vispārējais stāvoklis pēc Karnofska > 70 balles, paredzamā dzīvildze > 6 mēneši.

 

Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības

Diagnožu Insulīnneatkarīgs cukura diabēts (E11.0 - E11.9) un Cits precizēts cukura diabēts (E13.0 - E13.9) gadījumā iekļauta jauna fiksētu devu kombinācija Saxagliptinum/Dapagliflozinum, kas paredzēta augsta hipoglikēmiskā riska pacientiem kombinācijā ar Metforminum, ja, atsevišķi lietojot Saxagliptinum vai Dapagliflozinum kombinētās terapijas ar Metforminum, netiek sasniegts HbA1c<7%. Terapija jāpārtrauc, ja 9 mēnešu laikā netiek sasniegts HbA1c samazinājums vismaz par 0,5%.

Savukārt Dapagliflozinum un Empagliflozinum medikamentiem un to kombinācijām ar Metforminum ir precizēti izrakstīšanas nosacījumi, nosakot, ka tie nozīmējami augsta hipoglikēmiskā riska pacientiem.

 

Infekcijas

HIV infekcijas gadījumā pie diagnozēm B20-B24 ir papildināti izrakstītāji ar pediatra specialitāti, kā arī pacientiem, kuri saņēmuši neveiksmīgu terapiju ar Efavirenzum vai, ja tā ir kontrindicēta, ir iekļauta jauna fiksētu devu kombinācija Emtricitabinum/ Rilpivirinum/Tenofovirum.

Hroniska C vīrushepatīta (B18.2) ārstēšanai ir iekļauta jauna bezinterferona terapija Elbasvirum/Grazoprevirum, kā arī precizēti izrakstīšanas nosacījumi Dasabuvirum un Ombitasvirum/ Paritaprevirum/ Ritonavirum medikamentiem. Visas bezinterferona terapijas ir iekļautas C sarakstā un paredzētas pacientiem ar fibrozi F3-F4 stadijā, pacientiem pirms vai pēc orgānu transplantācijas un pacientiem ar nieru aizstājējterapiju.

Tāpat ir precizēti izrakstīšanas nosacījumi interferonu saturošajām terapijām hroniska C vīrushepatīta ārstēšanai – Peginterferonum alfa 2a un Peginterferonum alfa + Ribavirinum medikamentus drīkst nozīmēt pacientiem ar 2. un 3.genotipu un F3-F4 fibrozes stadiju, pacientiem, kuriem terapija nozīmēta līdz 31.12.2016. un bērniem, savukārt Simeprevirum – tikai pacientiem, kuriem terapija nozīmēta līdz 31.12.2016.

 

Muskuļu, skeleta un saistaudu slimības

Psoriātisku artropātiju (M07.0 - M07.3) gadījumā ir iekļautas jaunas zāles Secukinumabum, kura 150mg deva paredzēta pacientiem ar nepietiekamu atbildes reakciju pret citiem slimību modificējošiem līdzekļiem, bet 300mg deva nozīmējama pacientiem ar vidēji smagu vai smagu perēkļveida psoriāzi, vai kuriem nav efekta no iepriekšējas terapijas ar Etanerceptum, Adalimumabum vai Infliximabum. Līdz ar to ir mainījušies izrakstīšanas nosacījumi Golimumabum un Ustekinumabum medikamentiem, kurus tagad var nozīmēt pacientiem kuriem nav efekta no iepriekšējas terapijas ar Etanerceptum, Adalimumabum, Infliximabum vai Secukinumabum.

Ankilozējošā spondilīta (M45) gadījumā Secukinumabum , neatkarīgi no devas, ir iekļauts pacientiem ar nepietiekamu atbildes reakciju pret citiem slimību modificējošiem līdzekļiem. Līdz ar to zālēm Golimumabum pie diagnozes M45 ir precizēti izrakstīšanas nosacījumi, norādot, ka zāles nozīmējamas pacientiem, kuriem nav efekta no iepriekšējas terapijas ar Etanerceptum, Adalimumabum, Infliximabum vai Secukinumabum.

 

Nervu sistēmas slimības

Pacientiem ar multiplo sklerozi (G35) terapijas izvēles paplašināšanai iekļautas jaunas zāles Natalizumabum pacientiem ar aktīvu recidivējoši- remitējošu multiplo sklerozi, kuriem ir nepietiekama atbildes reakcija (vismaz viens recidīvs iepriekšējā ārstēšanas gada laikā, vismaz 9 T2- hiperintensitātes bojājumi vai vismaz viens gadolīniju uzkrājošs bojājums , konstatēti MR izmeklēšanas rezultātā) uz Glatirameri acetatum vai Interferonum beta terapiju, kas lietota vismaz 1 gadu, kā arī jaunas zāles Teriflunomidum.

 

Uroģenitālās sistēmas slimības

Pēc ražotāja iniciatīvas no Kompensējamo zāļu saraksta svītrotas zāles Calcii polystyreni sulfonatum Hroniskas nieru mazspējas (N18) gadījumā.

 

Faktori, kas ietekmē veselību un saskari ar veselības aprūpes darbiniekiem

Bezsimptomu inficēšanās ar humānā imūndeficīta vīrusu (HIV) (Z21) gadījumā, tāpat kā pie citiem inficēšanās ar HIV gadījumiem, iekļauta jauna fiksētu devu kombinācija Emtricitabinum/Rilpivirinum/Tenofovirum pacientiem pēc neveiksmīgas terapijas ar Efavirenzum, ja tā ir kontrindicēta.

 

Precīza informācija par zāļu iegādes kompensācijas sistēmu un pieņemtajiem lēmumiem atrodama Nacionālā Veselības dienesta mājas lapā sadaļā "Kompensējamie medikamenti"

Aktuālais kompensējamo zāļu saraksts pieejams sadaļā "Kompensējamo zāļu saraksts"

Pieņemto lēmumu pilnu tekstu var apskatīt sadaļā "Normatīvo aktu sistēma"

........................................................................................................................................................................................................................................................................................