Informācija speciālistiem

13.04.2017.  |   Drukas versija

Izmaiņas Kompensējamo zāļu vispārīgo nosaukumu sarakstā no 2017. gada 1. apriļa

 

Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi

Pie diagnozēm Pārmantots VIII faktora deficīts (D66) un Pārmantots IX faktora deficīts (D67) VIII un IX asinsreces faktoram pacientiem ar biežām recidivējošām hemartrozēm pēc 18 gadu vecuma ir precizētas ievadāmās medikamentu devas 25-40 IU/kg.

 

Audzēji

No Kompensējamo zāļu saraksta ir svītrots medikaments Realdiron 6 000 000 SV (Interferonum alfa-2b), jo ir pārtraukta minētā medikamenta ražošana, kā arī tas ir izslēgts no Latvijas zāļu reģistra.

 

Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības

Diagnožu Insulīnneatkarīgs cukura diabēts (E11.0 - E11.9) un Cits precizēts cukura diabēts (E13.0 - E13.9) gadījumā iekļauta jauna fiksētu devu kombinācija Empagliflozinum/ Linagliptinum un precizēti izrakstīšanas nosacījumi fiksētu devu kombinācijai Saxagliptinum/ Dapagliflozinum – abas kombinācijas paredzētas augsta hipoglikēmiskā riska pacientiem kombinācijā ar Metforminum, ja, atsevišķi lietojot DPP4 inhibitoru vai SGLT2 inhibitoru kombinētās terapijas ar Metforminum, netiek sasniegts HbA1c<7%. Terapija jāpārtrauc, ja 9 mēnešu laikā netiek sasniegts HbA1c samazinājums vismaz par 0,5%.

Savukārt Exenatidum, Liraglutidum un Lixisenatidum medikamentiem ir precizēti izrakstīšanas nosacījumi, nosakot, ka tie nozīmējami augsta hipoglikēmiskā riska pacientiem ar ķermeņa masas indeksu ≥35 kg/m² kombinācijā ar Metforminum un/vai SU grupas preparātiem, ja trīskāršā terapija, kas satur Metforminum, SU grupas preparātus, DPP4 inhibitorus, Pioglitazonum, SGLT2 inhibitorus, nenodrošina pietiekamu glikēmijas kontroli (HbA1c<7%). Terapija jāpārtrauc, ja: 1) pacientam ir nepieciešams uzsākt terapiju ar Insulinum; 2) ja 6 mēnešu laikā netiek sasniegts HbA1c samazinājums vismaz par 1% un/vai svara samazinājums vismaz par 3%.

 

Infekcijas

HIV infekcijas ārstēšanai diagnožu B20-B24 gadījumā pacientiem, kuri saņēmuši neveiksmīgu terapiju ar Efavirenzum vai, ja tā ir kontrindicēta, ir iekļautas jaunas zāles Rilpivirinum. No Kompensējamo zāļu saraksta šo diagnožu gadījumā ir svītrotas zāles Didanosinum.

Hroniska C vīrushepatīta (B18.2) gadījumā ir precizēti izrakstīšanas nosacījumi interferonu saturošajām terapijām– Peginterferonum alfa 2a un Peginterferonum alfa + Ribavirinum medikamentus drīkst nozīmēt pacientiem ar 2. un 3.genotipu un F3-F4 fibrozes stadiju, pacientiem, kuriem terapija nozīmēta līdz 31.12.2016., bērniem un terapijas pabeigšanai tiem pacientiem, kuri terapiju uzsākuši līdz 18 gadu vecumam.

No Kompensējamo zāļu saraksta ir svītrots medikaments Realdiron 6 000 000 SV (Interferonum alfa-2b), jo ir pārtraukta minētā medikamenta ražošana, kā arī tas ir izslēgts no Latvijas zāļu reģistra.

 

Faktori, kas ietekmē veselību un saskari ar veselības aprūpes darbiniekiem

Bezsimptomu inficēšanās ar humānā imūndeficīta vīrusu (HIV) (Z21) gadījumā, tāpat kā pie citiem inficēšanās ar HIV gadījumiem, iekļautas jaunas zāles Rilpivirinum pacientiem pēc neveiksmīgas terapijas ar Efavirenzum vai, ja tā ir kontrindicēta, kā arī no kompensējamo zāļu saraksta svītrotas zāles Didanosinum.

 

Precīza informācija par zāļu iegādes kompensācijas sistēmu un pieņemtajiem lēmumiem atrodama Nacionālā veselības dienesta mājas lapā sadaļā "Kompensējamie medikamenti". Aktuālais kompensējamo zāļu saraksts pieejams sadaļā "Kompensējamo zāļu saraksts". Pieņemto lēmumu pilnu tekstu var apskatīt sadaļā "Normatīvo aktu sistēma".