Veselības inspekcijas klientu apkalpošanas kontakttālruņi

22.04.2020.  |   Drukas versija
  • Klientu apkalpošana gadījumos, kad ārstniecības persona atsaka sniegt pakalpojumu –27891666 (iedzīvotāju zvani tiks uzklausīti arī ārpus darba laika).
  • Klientu apkalpošana gadījumos, kad ārstniecības persona neievēro karantīnas, vai pašizolācijas noteikumus saistībā ar COVID-19 – 22008636 (iedzīvotāju zvani tiks uzklausīti arī ārpus darba laika).

Jautājuma tēma/atbildīgā nodaļa

E-pasts Tālrunis

Klientu apkalpošana

vi@vi.gov.lv 67081600

Klientu apkalpošana gadījumos, kad ārstniecības persona atsakas sniegt pakalpojumu

bridinajums@vi.gov.lv 27891666 (8:00 – 21:00)

Klientu apkalpošana gadījumos, kad ārstniecības persona vai persona, kurai laboratoriski apstiprināta COVID 19 diagnoze, neievēro karantīnas, vai pašizolācijas noteikumus saistībā ar COVID-19

bridinajums@vi.gov.lv 22008636 (8:00 – 21:00)

Jautājumi par veselības aprūpes pakalpojumiem

vi@vi.gov.lv 67507990

Jautājumi par bērnu ārpusskolas nodarbību un sporta klubu darbības pārtraukšanu

vi@vi.gov.lv 67819685

Jautājumi par dezinfekciju

vi@vi.gov.lv 67507991

 

Reģistru nodaļa

 

registri@vi.gov.lv

67501589 (ārstniecības iestādes)

67602101 (ārstniecības personas)

Higiēnas novērtēšanas nodaļa

higiena@vi.gov.lv 67317787

Aktuālā Veselības inspekcijas kontaktinformācija pieejama: https://www.vi.gov.lv/lv/veselibas-inspekcija.