Septembra, oktobra un novembra izdalāmo sejas aizsargmasku un respiratoru apjomi

18.09.2020.  |   Drukas versija

2020. gada septembrī notiks pēdējā individuālo aizsarglīdzekļu (IAL) piegāde ārstniecības iestādēm, kas ir līgumā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD), valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.

IAL apjoms līgumpartneriem tiks piešķirts trīs mēnešiem – septembrim, oktobrim un novembrim. Ģimenes ārstu prakses un feldšerpunkti tiks nodrošināti ar sejas aizsargmaskām, respiratoriem un aizsargbrillēm, bet zobārstniecības iestādes, mājas aprūpes pakalpojumu sniedzēji un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji tiks nodrošināti ar sejas aizsargmaskām un respiratoriem.

! Pēc IAL izdales trīs mēnešiem (septembrim, oktobrim, novembrim), NVD pārtrauc turpmāku IAL piegādi. Šobrīd situācija ar Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā ir stabila un IAL ir brīvi pieejami tirgū, līdz ar to nepieciešamos IAL turpmāk veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji var iegādāties, vēršoties pie IAL tirgotājiem.

Zemāk pieejams saraksts ar IAL apjomiem, kas tiks izdalīti ar Latvijas pasta starpniecību. Informācija atspoguļota sadalījumā pa veselības aprūpes veidiem, kas ir attiecināmi uz NVD līgumpartneriem. Ir pieejams saraksts PDF un Excel formatos: