Projekta ietvaros tiks vērtēta veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšana sistēma

30.06.2016.  |   Drukas versija


 2016. gada 16.jūnijā Nacionālajā veselības dienestā notika piedāvājumu atvēršana iepirkumam "Vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas koncepcijas izstrāde"*. Sagaidāms, ka iepirkuma konkursā uzvarējušais pretendents veiks rūpīgu pašreizējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementu izvērtējumu, identificēs trūkumus, sniegs priekšlikumus par minētās sistēmas pilnveides mehānismiem, izstrādās ieviešanas un sistēmas novērtēšanas plānu.

Paredzams, ka pretendents minētās aktivitātes pabeigs 2017. gada vasarā, sagatavojot  Vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas koncepciju. Balstoties uz koncepcijā noteikto, projekta ietvaros tiks veikta sniegto priekšlikumu pilotdarbināšana.

* Minētās aktivitātes līdzfinansē Eiropas Savienības Sociālais fonds projekta Nr.9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" ietvaros.