E-veselības projekti

29.12.2016.  |   Drukas versija

                             

 

E-veselības sistēmas izstrādi Nacionālais veselības dienests ir realizējis četrus E-veselības projektu ietvaros.

 

 1. 1) Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms (vienošanās ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/019). Projekts tika īstenots līdz 2014. gada 10. decembrim.
 • Integrācijas platformas izveides mērķis ir radīt vidi, kurā tiks nodrošināta informācijas apmaiņa starp dažādām veselības nozares informācijas sistēmām.
 • Elektronisko veselības karšu sistēmas izveides mērķis ir radīt vienotu datu bāzi, kurā tiks uzkrāti dati par pacientiem sniegtajiem pakalpojumiem, lai vienuviet nodrošinātu šo datu pieejamību gan pašam pacientam, gan ārstniecības personām no dažādām ārstniecības iestādēm.

2) Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referral) - 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšana (vienošanās ID.Nr. 3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/015). Projekts tika īstenots līdz 2014. gada 29. decembrim.

Projekta mērķi ir:

 • nodrošināt vienotu pieeju informācijas drošībai un personas datu aizsardzībai veselības nozarē;
 • nodrošināt efektīvāku finanšu administrēšanu veselības nozarē;
 • palielināt pacientu informētību par veselības jautājumiem un motivāciju sekot līdzi savai veselībai. Izveidojot veselības portālu, nodrošināt pacientiem un ārstiem pieeju personalizētai informācijai un elektroniskiem pakalpojumiem;
 • palielināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
 • palielināt ārstu darba produktivitāti.

3) Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides 1.posms (vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/003). Projekts tika īstenots līdz 2014. gada 7. decembrim.

Projekta mērķi ir:

 • ārstiem nodrošināt efektīvāku recepšu izrakstīšanas procesu;
 • ārstiem nodrošināt vairāk informācijas par to, kā pacienti lieto medikamentus;
 • nodrošināt ārstus un pacientus ar pilnīgāku un objektīvāku informāciju par pacientu lietotajiem medikamentiem;
 • nozares vadībai nodrošināt labāku uzraudzību un informāciju par medikamentu apriti;
 • nodrošināt efektīvāku finanšu administrēšanu aptiekās.

4) E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība (vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008/002). Projekts tika īstenots līdz 2015. gada 28. novembrim.

Projekta mērķis ir 2012. gada 12. jūnijā ar Ministru kabineta protokola lēmumu Nr.33 apstiprinātās E-veselības informācijas sistēmas darbības koncepcijas aktivitāšu īstenošanas plāns. Projekts nodrošina pēctecību I kārtas e-veselības projektu (sk.iepriekšējo trīs projektu aprakstus) ietvaros izstrādāto funkcionalitāšu attīstībai, ievērojot kopīgās Eiropas Savienības iniciatīvas un prioritātes e- veselības jomā Latvijā.

Projekta mērķu sasniegšanai tika veiktas četras aktivitātes:

 • Vienotās e-veselības informācijas sistēmas darbības paplašināšana.
 • Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas darbības paplašināšana.
 • Vienotās e-veselības informāciju komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūras izveide.
 • Publicitātes aktivitātes.

 

Vairāk informācijas par projektu aktualitātēm var uzzināt sadaļā "E-veselības ieviešana". Informācija par plānotajām aktivitātēm pieejama Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība" e-veselības informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksts. Lai noskaidrotu atbildes uz citiem Jūs interesējošiem jautājumiem par E-veselības ieviešanu aicinām rakstīt e-pastu uz eveseliba@eveseliba.gov.lv.


 

E-VESELĪBA ES LĪMENĪ

E-veselība Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) izvirzīta kā viens no galvenajiem instrumentiem veselības aprūpes kvalitātes, piekļuves un drošības veicināšanā (Padomes 2009. gada 1. decembra secinājumi par drošu un efektīvu veselības aprūpi, izmantojot e-veselības sistēmu. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. 12.12.2009.). Ar Eiropas Komisijas publicēto E-veselības rīcības plānu 2011-2020 (latviešu valodā) var iepazīties šeit.

E-veselībai ir būtiska loma katrā ES dalībvalstī, jo tā palīdz ietaupīt laiku un finanšu resursus veselības aprūpes darbiniekiem un pacientiem, kā arī nodrošina vienkopus kvalitatīvu un pilnīgu informāciju par katru pacientu. Tādēļ e-veselībai ir izšķiroša nozīme arī starpvalstu veselības aprūpes uzlabošanā, jo tā nodrošina ātru informācijas piegādi par pacientu no vienas dalībvalsts esošas ārstniecības iestādes uz citas dalībvalsts esošas ārstniecības iestādi.

Viens no būtiskākajiem jautājumiem e-veselības ieviešanā ir sadarbspējīgu e-veselības risinājumu ieviešana. Šo jautājumu ES mērogā palīdz risināt 2013. gada novembrī izveidotās vadlīnijas pacientu informācijas apmaiņas organizēšanai, kas sniedz rekomendācijas par tādiem datu veidošanas un uzkrāšanas pamatprincipiem elektroniskajā vidē, kas nākotnē nodrošinās kvalitatīvu un drošu datu apmaiņu starp valstīm.

Ar dokumentu (angļu valodā) GUIDELINES ON MINIMUM PATIENT SUMMARY DATASET FOR ELECTRONIC EXCHANGE var iepazīties šeit.