Kas E-veselībā pieejams iedzīvotājam?

25.06.2018.  |   Drukas versija
 • E-darbnespējas lapas
- iespēja apskatīt informāciju par visām E-veselībā atvērtajām un noslēgtajām e-darbnespējas lapām;
- iespēja nosūtīt informāciju par e-darbnespējas lapu uz darba devēja vai citu e-pastu.

 • E-receptes
 - iespēja apskatīt informāciju par visām E-veselībā izrakstītajām e-receptēm.

 • Personas dati
- iespēja norādīt savu kontaktinformāciju saziņai ar ārstu;
- iespēja norādīt kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem;
- iespēja deleģēt citu personu piekļūt saviem medicīnas datiem E-veselībā;
- iespēja apskatīt audita pierakstus – kurš un kad skatījies iedzīvotāja datus E-veselībā.

 • Veselības pamatdati 
- iespēja apskatīt veselības pamatdatus - noteiktās diagnozes un alerģijas, biežāk lietotos medikamentus un medicīnas preces (pamatdatus par pacientu var ievadīt tikai ģimenes ārsts, tā nodrošinot pēc iespējas kvalitatīvāku veselības aprūpi).

 • Vakcināciju dati
- iespēja pieteikties vakcinācijai (vai atteikties);
- iespēja apskatīt informāciju par pārslimotajām infekcijas slimībām, veiktajām vakcinācijām un to izraisītajām komplikācijām u.c.

 • Informācija par ģimenes ārstu 
- iespēja apskatīt informāciju par savu ģimenes ārstu;
- iespēja reģistrēties pie ģimenes ārsta, ja konkrētais ārsts ir uzsācis E-veselības lietošanu.

 • E-nosūtījumi uz konsultācijām un izmeklējumiem
- iespēja apskatīt datus par e-nosūtījumiem uz ārstu konsultācijām un diagnostiskajiem izmeklējumiem.

 • Ārstu slēdzieni (rezultāti)
 - iespēja apskatīt konsultantu slēdzienus.

 • Izmeklējumu rezultāti
 - iespēja apskatīt izmeklējumu (piemēram, vizuālās diagnostikas izmeklējumu) rezultātus.

 • Dati par EVAK (Eiropas veselības apdrošināšanas karti)
- iespēja apskatīt EVAK aktuālos un vēsturiskos datus;
- iespēja elektroniski pieteikties jaunai EVAK.

 • Paziņojumi "Pastkastītē"
- iespēja saņemt dažādus informatīvos ziņojumus, piemēram, par noslēgtajām e-darbnespējas lapām, sadaļā "Pastkastīte".

E-veselības portālā ir pieejama informācija gan par iedzīvotāju pašu, gan iedzīvotāja nepilngadīgajiem bērniem un aizbildniecībā esošajām personām.

Iedzīvotāja medicīniskā informācija E-veselības sistēmā uzkrājas pakāpeniski. Līdz ar to daļa medicīniskās informācijas iedzīvotājam būs pieejama tikai ar laiku, ārstniecības personām arvien aktīvāk izmantojot sistēmu. E-veselībā ir pieejami gan aktuālie pacientu medicīnas dati, gan vēsturiskie dati (tādi, kas var būt nozīmīgi pacienta ārstēšanas procesā – ja ārsts šos datus par pacientu ir ievadījis E-veselības sistēmā).