E-veselības lietošana

15.02.2017.  |   Drukas versija

Kā iedzīvotājs var apskatīt savu medicīnisko informāciju E-veselībā?

1. Interneta pārlūkprogrammā jāatver adrese www.eveseliba.gov.lv.

2. Jānospiež pogas "Pieslēgties" un "Iedzīvotājs".

3. E-veselības portālā jāautorizējas ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem:

 • internetbankas piekļuves datiem;
 • elektronisko parakstu;
 • personas apliecību (eID).

Kāda informācija iedzīvotājiem pieejama E-veselībā?

Autorizējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv, iedzīvotāji šobrīd var:

 • apskatīt informāciju par savu ģimenes ārstu;
 • norādīt savu kontaktinformāciju un kontaktpersonu saziņai;
 • noteikt citiem E-veselības lietotājiem piekļuvi savai medicīniskajai informācijai;
 • apskatīt un izdrukāt sev vai apgādībā esošajām personām izrakstītās: e-receptes, e-darbnespējas lapas u.c.

E-veselībā pakāpeniski uzkrāsies pacienta medicīniskā informācija:

 • e-receptes;
 • e-darbnespējas lapas;
 • nosūtījumi;
 • konsultantu slēdzieni (rezultāti);
 • pacienta veselības pamatdati;
 • vizuālās diagnostikas izmeklējumu rezultāti;
 • slimnīcu izraksti (epikrīzes)
 • u.c. medicīniskā informācija.