E-veselības datu aizsardzība

11.08.2017.  |   Drukas versija

Vai iedzīvotāju medicīniskie dati E-veselībā ir drošībā? 

E-veselībā uzkrātā medicīniskā informācija ir drošībā. Sistēmas drošības pārbaudes tiek veiktas regulāri.


Autorizēšanās tikai ar drošas piekļuves līdzekļiem

Iedzīvotāji E-veselībā var autorizēties tikai ar drošas piekļuves līdzekļiem:

  • internetbankas piekļuves datiem;
  • elektronisko parakstu;
  • personas apliecību (eID).

Kas var redzēt iedzīvotāju medicīniskos datus?

Savu medicīnisko informāciju drīkst apskatīt tikai katrs pats un ārstējošie ārsti, autorizējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv

Tāpat E-veselības portālā iedzīvotājs var noskaidrot, kurš un kad ir skatījies viņa datus, kā arī noteikt vai liegt pieeju saviem medicīnas datiem. Taču jāņem vērā, ka, liedzot ārstniecības personām pieeju saviem medicīniskajiem datiem, pacientam ir jāapzinās risks, ko informācijas iztrūkums var radīt ārstniecības procesam.