E-veselības datu aizsardzība

25.06.2018.  |   Drukas versija

Vai iedzīvotāju medicīniskie dati E-veselībā ir drošībā? 

E-veselības sistēmā tiek izmantota daudzpakāpju aizsardzības sistēma (autorizēšanās tikai ar drošas piekļuves līdzekļiem). Tādējādi nepiederošām personām piekļuve pacientu datiem ir liegta! Pacienta medicīniskos datus E-veselības sistēmā drīkst apskatīt tikai viņa ārstniecībā iesaistītās personas un pats pacients. Jebkura sistēmā veiktā darbība tiek reģistrēta, tādējādi iedzīvotājam E-veselībā ir pieejama informācija par to, kurš un kad ir skatījies viņa datus. Sistēmas drošības pārbaudes tiek veiktas regulāri.


Autorizēšanās tikai ar drošas piekļuves līdzekļiem

Iedzīvotāji E-veselībā var autorizēties tikai ar drošas piekļuves līdzekļiem:

  • internetbankas piekļuves datiem;
  • elektronisko parakstu;
  • personas apliecību (eID).

Kas var redzēt iedzīvotāju medicīniskos datus?

Savu medicīnisko informāciju drīkst apskatīt tikai katrs pats un ārstējošie ārsti. Lai iedzīvotājs apskatītu savus datus, viņam ir jāautorizējas E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv

Tāpat E-veselības portālā iedzīvotājs var noskaidrot, kurš un kad ir skatījies viņa datus, kā arī noteikt vai liegt pieeju saviem medicīnas datiem. Taču jāņem vērā, ka, liedzot ārstniecības personām pieeju saviem medicīniskajiem datiem, pacientam ir jāapzinās risks, ko informācijas iztrūkums var radīt ārstniecības procesam.


Kāpēc E-veselības sistēmā nav redzami mani medicīniskie dati?

E-veselības sistēmā ir redzami tikai tie medicīniskie dati, kurus tajā ievadījušas ārstniecības personas, līdz ar to šī informācija sistēmā uzkrājas pakāpeniski. Tā būs redzama, tiklīdz pacients saņems pirmo e-darbnespējas lapu, e-recepti vai, piemēram, ārsts ievadīs sistēmā pacienta vizuālās diagnostikas izmeklējuma rezultātu. Jo aktīvāk ārsti lieto E-veselību, jo vairāk informācijas tajā uzkrājas. Pacientu vēsturisko medicīnas datu ievade ārstiem nav obligāta, tomēr to var darīt brīvprātīgi, izvērtējot nepieciešamību.