Kas ir E-veselība?

11.08.2017.  |   Drukas versija

E-veselība ir elektroniska valsts veselības aprūpes informācijas sistēma drošai, ērtai un ātrai medicīniskās informācijas uzkrāšanai un apmaiņai starp pacientu un viņa ārstniecībā iesaistītajām personām. E-veselības portāla adrese - www.eveseliba.gov.lv

Šobrīd E-veselības sistēmas lietošana ārstniecības iestādēm un aptiekām ir vēl brīvprātīga. Zāļu receptes un darbnespējas lapas var izrakstīt gan elektroniski, gan uz papīra veidlapām. 

Izmantojot E-veselību, medicīniskie dokumenti vairs nav jāraksta ar roku, jādrukā vai fiziski jānogādā. Visa informācija pakāpeniski uzkrāsies un būs pieejama vienuviet gan iedzīvotājiem, gan ārstējošajiem ārstiem.