Aktualitātes

16.02.2018.  |   Drukas versija

Ārsti un farmaceiti tiek aicināti izmantot E-veselības mācību materiālus [12.04.2017.]

Lai nodrošinātu atbalstu E-veselības lietošanas uzsākšanai un pilnvērtīgai sistēmas lietošanai, Nacionālais veselības dienests (NVD) ir izstrādājis mācību materiālus  ārstiem un farmaceitiem. Materiālos ir ietvertas un soli pa solim aprakstītas dažādu E-veselības pakalpojumu lietošanas instrukcijas.

Elektroniskie mācību materiāli ir izstrādāti, ņemot vērā ārstu un farmaceitu priekšlikumus turpmāk apmācības par E-veselību nodrošināt elektroniskajā vidē. Tādējādi E-veselības sistēmas lietošanu profesionāļi varēs apgūt sev ērtā laikā un piemērotā veidā – gan video, gan rakstiskā formātā.

Mācību materiāli tiks regulāri papildināti, ietverot instrukcijas gan par jaunākajiem E-veselības pakalpojumiem, gan dažādiem sistēmas uzlabojumiem. Līdz ar to tiks nodrošināts, ka profesionāļiem ir tūlītēja iespēja iepazīties ar informāciju par jaunākajām sistēmas funkcionalitātēm.

Izstrādātie mācību materiāli ir pieejami E-veselības portāla www.eveseliba.gov.lv sadaļā "Mācību materiāli". Rakstisku instrukciju veidā šobrīd ir izstrādāti materiāli par aktuālākajiem E-veselības pakalpojumiem, piemēram, ārstiem un ārstniecības personām par darbībām ar e-darbnespējas lapām (atvēršanu, slēgšanu, elektronizēšanu), par pacientu veselības pamatdatu ievadi, par nosūtījumu izveidošanu un citi. Savukārt farmaceitiem – par īpašās un parastās e-receptes apstrādi, kā arī receptes elektronizēšanu.

Savukārt mācību video ir izveidoti par pieciem E-veselības pakalpojumiem, kurus jau brīvprātīgi uzsākušas izmantot daļa ārstniecības iestāžu un aptieku (obligāta šo pakalpojumu izmantošana būs no šā gada 1. septembra). Video ietver instrukcijas par to, kā ārstam izrakstīt e-darbnespējas lapu, e-recepti, kā aizpildīt ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru (PREDA), savukārt farmaceitam – kā reģistrēt un izsniegt zāles.

Ārstiem ir izstrādāts arī mācību video par to, kā apskatīt un pievienot pacienta veselības pamatdatus (alerģiju, aktuālo diagnožu, medicīnas ierīču u.c.), kuru norādīšana E-veselības sistēmā ģimenes ārstiem ar šā gada 1. jūliju noteikta kā obligāta.

Jau ziņots, ka kopumā līdz šim klātienes semināros ir apmācīti ap 3500 ārstu un vairāk nekā 800 farmaceitu, un, vadoties pēc profesionāļu ieteikumiem, turpmākās apmācības tiks nodrošinātas elektroniskajā vidē. Vienlaikus ārstiem un farmaceitiem tiks nodrošināts arī reģionālais atbalsts, kas paredz iespēju vērsties pēc palīdzības NVD reģionālajās nodaļās, kurās apmācīti darbinieki nodrošinās ārstiem palīdzību sistēmas lietošanas uzsākšanā.


Mācību materiāli un video ir pieejami E-veselības portāla sadaļā "
 Mācību materiāli".


Ārstniecības iestādes un aptiekas tiek aicinātas saņemt E-veselības informatīvos materiālus [05.01.2017.]

Ņemot vērā, ka pakāpeniski pieaug noslēgto līgumu skaits par E-veselības sistēmas lietošanu un palielinās iedzīvotāju interese par E-veselības pakalpojumu izmantošanu, Nacionālais veselības dienests (NVD) ir izstrādājis vizuālos un informatīvos materiālus un vēlas tos nodot E-veselības lietotāju rīcībā.

Aicinām ārstniecības iestādes, ģimenes ārstu prakses un aptiekas – gan tās, kas līgumu ar NVD par E-veselības sistēmas lietošanu jau ir noslēgušas, gan tās, kas tikai plāno to darīt, vērsties pēc adreses tuvākajā NVD nodaļā, lai saņemtu šādus materiālus:

 • E-veselības vizītkartes (divpusējas); 
 • E-veselības plakātus (A1); 
 • E-veselības informatīvos bukletus iedzīvotājiem.

Tās ārstniecības iestādes, ģimenes ārstu prakses un aptiekas, kuras jau ir noslēgušas līgumu par E-veselības sistēmas lietošanuaicinām saņemt E-veselības uzlīmi. Tā kā uzlīmes mērķis ir informēt iedzīvotājus, ka ārstniecības iestāde/aptieka lieto E-veselības sistēmu, uzlīme darbosies kā atpazīstamības zīme, tāpēc būtiski to izvietot iedzīvotājiem labi redzamā vietā.

Ir iespēja iestādes mājaslapā ievietot arī E-veselības baneri, intereses gadījumā lūdzu rakstīt uz e-pasta adresi: info@vmnvd.gov.lv.

Vizuālos un informatīvos materiālus var saņemt:

 • NVD Rīgas nodaļā Cēsu iela 31 k-3 (6. ieeja, 2. stāvs), Rīga, tālr. 67201282, e-pasts: riga@vmnvd.gov.lv;
 • NVD Zemgales nodaļā Zemgales prospekts 3, Jelgava, tālr. 63027249, e-pasts: zemgale@vmnvd.gov.lv;
 • NVD Kurzemes nodaļā Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga, tālr. 63323471, e-pasts: kurzeme@vmnvd.gov.lv;
 • NVD Latgales nodaļā Saules iela 5, Daugavpils, tālr. 65422236, e-pasts: latgale@vmnvd.gov.lv;

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt vai rakstīt uz norādītajiem NVD reģionālo nodaļu tālruņa numuriem un e-pasta adresēm.


E-veselības lietošanas sākumposmā aicina izmantot arī drukātas e-receptes [30.11.2016.]

Valsts E-veselības sistēmas lietošanas sākumposmā Nacionālais veselības dienests (NVD) aicina ārstniecības personas, kuras ir noslēgušas E-veselības lietošanas līgumu un uzsākušas sistēmas izmantošanu, pēc e-receptes izrakstīšanas to izdrukāt uz līdz šim izmantotās recepšu veidlapas un izsniegt pacientam. Tādējādi tiks nodrošināts, ka sistēmas lietošanas sākumā, kamēr aptiekas pakāpeniski pievienojas E-veselības sistēmas lietotāju lokam, pacients nepieciešamos e-receptes medikamentus varēs saņemt jebkurā aptiekā – arī aptiekās, kas vēl nav uzsākušas E-veselības sistēmas lietošanu.

Papildus NVD informē, ka, ņemot vērā E-veselības sistēmas brīvprātīgās lietošanas termiņa pagarināšanu līdz 2017. gada 1. septembrim, NVD turpinās aktīvu E-veselības sistēmas pilnveidošanu un papildināšanu ar jauniem pakalpojumiem, kā arī turpinās uzlabot gan sistēmas ātrdarbību, gan lietošanas ērtumu, lai pēc brīvprātīgās E-veselības lietošanas termiņa beigām sistēma būtu vēl ātrāka un ērtāka.

Veicot E-veselības sistēmas uzlabošanas darbus, sistēmā var rasties īslaicīgi darbības pārtraukumi un arī šādos gadījumos e-receptes izdrukas uzrādīšana aptiekā nodrošinās  pacientam iespējas saņemt nepieciešamos medikamentus.

Lai izvairītos no sarežģījumiem, iegādājoties e-receptes medikamentus aptiekā, aicinām pacientus e-receptes izrakstīšanas laikā lūgt ārstniecības personai izsniegt arī e-receptes izdruku uz receptes veidlapas.


Reģistrēšanās mācībām tiks atsākta septembra otrajā pusē [08.09.2016.]

Reģistrēšanās bezmaksas praktiskajām mācībām speciālistiem par E-veselības sistēmas lietošanu tiks atsākta šī gada septembra otrajā pusē.

Mācības tiks organizētas divos moduļos:

 • Praktiskās mācības ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām. Mācības par E-veselības portāla www.eveseliba.gov.lv lietošanu, kā arī elektronisko darbnespējas lapu, recepšu un nosūtījumu izrakstīšanu.
 • Praktiskās mācības farmaceitiem un farmaceita asistentiem. Mācības par e-receptes izsniegšanu, elektronizāciju.
Pieteikšanās mācībām katrā no moduļiem notiks atsevišķi. Aktuālā informācija par mācībām un reģistrēšanos tiks izvietota pēc mācību iepirkuma noslēgšanas.

Drīzumā tiks uzsākta reģistrēšanās E-veselības mācībām rudens sezonā [11.07.2016.]

Nacionālais veselības dienests informē, ka sakarā ar veselības profesionāļu lielo interesi un aktīvo piedalīšanos E-veselības mācībās, grupas ir nokomplektētas un pieteikšanās mācībām līdz 2016. gada septembrim ir beigusies.

Reģistrēšanās bezmaksas praktiskām mācībām par E-veselības sistēmas lietošanu tiks atsākta šī gada septembrī.
Par iespēju reģistrēties mācībām lūdzam sekot līdzi Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā E-veselība – E-veselības ieviešana.

Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām:

 • 1. modulis ­– teorētiskās mācības. Mācības par E-veselības funkcionalitātēm, līgumu slēgšanu un datu drošību. 
 • 2. modulis – praktiskās mācības. Mācības par portāla lietošanu. Darbnespējas lapu, recepšu un nosūtījumu izrakstīšana (ieteicams pirms tam apmeklēt 1. Moduli

Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kuras arī turpmāk plāno lietot kādu no esošajām ārstu programmām:

 • 3. modulis – teorētiskās mācības. Vispārīgi par E-veselību, tās funkcionalitātēm, datu drošību. 

Farmaceitiem un farmaceita asistentiem:

 • 4. modulis – teorētiskās mācības. Mācības par E-veselības lietošanu, datu aizsardzību.
 • 5. modulis – praktiskās mācības. Mācības par receptes izsniegšanu, elektronizāciju (ieteicams pirms tam apmeklēt 4. moduli). 

Sāk darboties E-veselības ārējo lietotāju atbalsta dienests [07.07.2016.]

2016. gada 1. jūlijā darbību uzsāka E-veselības ārējo lietotāju atbalsta dienests, kurā var vērsties darba dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00.

Atbalsta dienestā gan telefoniski, gan e-pastā tiek sniegtas atbildes uz iedzīvotāju, ārstniecības personu, ārstniecības iestāžu, aptieku pārstāvju u.c. ieinteresēto personu jautājumiem par sistēmas darbību, pieejamo funkcionalitāti un citiem jautājumiem, kas lietotājiem radušies sistēmas izmantošanas laikā.

Atbalsta dienesta tālruņi:

 • 67803300 (iedzīvotājiem);
 • 67803301 (veselības aprūpes profesionāļiem). 

Atbalsta dienesta e-pasts: atbalsts@eveseliba.gov.lv

Atbalsta dienesta tālrunis nav paaugstinātas maksas. Zvanot no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa, zvanītājs maksā atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem. Lai noskaidrotu maksu par zvanu, aicinām vērsties pie sava operatora.


Aicina pieteikties E-veselības mācībām [25.02.2016.]

Ņemot vērā ārstniecības personu lielo interesi par reģistrēšanos E-veselības mācībām, Nacionālais veselības dienests aicina tiešsaistē aizpildīt pieteikumu mācībām. Informācija par pieteikumu skaitu sniegs iespēju efektīvāk plānot mācību norises vietas un nepieciešamo grupu skaitu.

Pēc anketas aizpildīšanas saņemsiet apstiprinājumu par pieteikuma saņemšanu. Komplektējot konkrētu mācību grupu konkrētajā pilsētā, piedāvājumu piedalīties mācībās konkrētā dienā un vietā Jūs saņemsiet vienu mēnesi pirms mācībām. Izvēlētā mācību grupa ar Jums tiks saskaņota.

Mācības tiek piedāvātas vairākos moduļos, no kuriem katrs veselības aprūpes profesionālis var izvēlēties un apgūt vairākus moduļus. Piesakoties moduļiem, lūdzam ņemt vērā, ka pirmā un trešā moduļa saturs daļēji pārklājas. Pieteikšanās mācībām katrā no moduļiem notiek atsevišķi.

Mācības notiek septiņās Latvijas pilsētās: Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Daugavpilī un Valmierā.

Pieteikšanās ir elektroniska! Noklikšķinot uz zemāk norādītajām saitēm, atvērsies anketa, kas ir jāaizpilda, lai pieteiktos mācībām.

Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām:

 • 1. modulis ­– teorētiskās mācības. Mācības par E-veselības funkcionalitātēm, līgumu slēgšanu un datu drošību. Lai reģistrētos 1. modulim, spiediet šeit. (Reģistrēšanās noslēgta!)
 • 2. modulis – praktiskās mācības. Mācības par portāla lietošanu. Darbnespējas lapu, recepšu un nosūtījumu izrakstīšana (ieteicams pirms tam apmeklēt 1. moduli). Lai reģistrētos 2. modulim, spiediet šeit. (Reģistrēšanās noslēgta!)

Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kuras arī turpmāk plāno lietot kādu no esošajām ārstu programmām:

 • 3. modulis – teorētiskās mācības. Vispārīgi par E-veselību, tās funkcionalitātēm, datu drošību. Lai reģistrētos 3.modulim, spiediet šeit. (Reģistrēšanās noslēgta!)

Farmaceitiem un farmaceita asistentiem:

 • 4. modulis – teorētiskās mācības. Mācības par E-veselības lietošanu, datu aizsardzību. Lai reģistrētos 4. modulim, spiediet šeit. (Reģistrēšanās noslēgta!)
 • 5. modulis – praktiskās mācības. Mācības par receptes izsniegšanu, elektronizāciju (ieteicams pirms tam apmeklēt 4. moduli). Lai reģistrētos 5.modulim, spiediet šeit. (Reģistrēšanās noslēgta!)

Lūdzam ņemt vērā, ka pieteikšanās kādam no moduļiem nenozīmē reģistrāciju konkrētām mācībām. Par iekļaušanu konkrētas mācību grupas dalībnieku sastāvā tiksiet informēti atsevišķi.

Papildu informāciju par mācībām iespējams saņemt:

 • par mācībām Rīgā, Rēzeknē, Valmierā – tālr. 28303898;
 • par mācībām Jelgavā, Daugavpilī, Ventspilī, Liepājā – tālr. 26475979.

 


 

Tiek uzsākta reģistrācija mācībām par E-veselību [06.01.2016.]

2016. gada 5. janvārī tiek atsākta reģistrēšanās bezmaksas mācībām par E-veselību, E-veselības portāla lietošanu un datu drošību ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmaceitiem un farmaceitu asistentiem grupām. Mācības notiks 2016. gada pirmajos trīs mēnešos.

Mācības tiek piedāvātas vairākos moduļos, no kuriem katrs veselības aprūpes profesionālis var izvēlēties un apgūt vairākus. Reģistrācija katram modulim notiek atsevišķi. Lūgums ņemt vērā, ka pirmā un trešā moduļa saturs daļēji pārklājas.

Visu moduļu mācības notiks septiņās Latvijas pilsētās: Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Daugavpilī un Valmierā. Ja šobrīd nav pieejama Jums vēlamā mācību moduļa grupa tuvākajā pilsētā, lūgums ņemt vērā, ka, mācības plānots turpināt līdz 2016. gada vidum.

Reģistrācija ir elektroniska! Noklikšķinot uz zemāk norādītajām saitēm, atvērsies anketa, kas ir jāaizpilda, lai reģistrētos mācībām.

Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām:

 • 1. modulis ­– teorētiskās mācības. Mācības par E-veselības funkcionalitātēm, līgumu slēgšanu un datu drošību. Lai reģistrētos 1. modulim, spiediet šeit. (Reģistrēšanās noslēgta!)
 • 2. modulis – praktiskās mācības. Mācības par portāla lietošanu. Darbnespējas lapu, recepšu un nosūtījumu izrakstīšana (ieteicams pirms tam apmeklēt 1. moduli). Lai reģistrētos 2. modulim, spiediet šeit. (Reģistrēšanās noslēgta!)

Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kuras arī turpmāk plāno lietot kādu no esošajām ārstu programmām:

 • 3. modulis – teorētiskās mācības. Vispārīgi par E-veselību, tās funkcionalitātēm, datu drošību. Lai reģistrētos 3.modulim, spiediet šeit. (Reģistrēšanās noslēgta!)

Farmaceitiem un farmaceita asistentiem:

 • 4. modulis – teorētiskās mācības. Mācības par E-veselības lietošanu, datu aizsardzību. Lai reģistrētos 4. modulim, spiediet šeit. (Reģistrēšanās noslēgta!)
 • 5. modulis – praktiskās mācības. Mācības par receptes izsniegšanu, elektronizāciju (ieteicams pirms tam apmeklēt 4. moduli). Lai reģistrētos 5.modulim, spiediet šeit. (Reģistrēšanās noslēgta!)

Pēc anketas aizpildīšanas saņemsiet apstiprinājumu par pieteikuma saņemšanu. Pēc tam tiks sniegta arī precizējoša informācija par kursu norisi. Plānotais mācību grafiks 2016. gada janvārim un februārim ir pieejams šeit.

Lūdzam pieteikties laikus, jo vietu skaits katrā grupā ir ierobežots. Gadījumā, ja grupa netiks aizpildīta, tā var tikt pārcelta uz citu norises datumu, par ko tiksiet atsevišķi informēti.

Papildu informāciju par mācībām iespējams saņemt:

 • par mācībām Rīgā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā – tālr. 67373235; 28303898;
 • par mācībām Jelgavā, Daugavpilī, Ventspilī – tālr. 26475979.

 


 

Reģistrēšanās E-veselības mācībām [16.11.2015.]

2015. gada 16. novembrī tiek uzsākta reģistrēšanās bezmaksas mācībām par E-veselību, E-veselības portāla lietošanu un datu drošību ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmaceitiem un farmaceitu asistentiem.

Mācības tiek piedāvātas vairākos moduļos, no kuriem katrs veselības aprūpes profesionālis var izvēlēties un apgūt vairākus moduļus. Reģistrācija katram modulim notiek atsevišķi.

Visu moduļu mācības notiks astoņās Latvijas pilsētās: Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Cēsīs, Daugavpilī un Valmierā.

Reģistrācija ir elektroniska! Noklikšķinot uz zemāk norādītajām saitēm, atvērsies anketas, kas ir jāaizpilda.

Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām:

 • 1. modulis ­– teorētiskās mācības par E-veselības funkcionalitātēm, līgumu slēgšanu un datu drošību. Lai reģistrētos 1.modulim, spiediet šeit. (Reģistrēšanās noslēgta!)
 • 2. modulis – praktiskās mācības portāla lietošanā (ieteicams pirms tam apmeklēt 1. moduli). Lai reģistrētos 2.modulim, spiediet šeit. (Reģistrēšanās noslēgta!)

Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kuras arī turpmāk plāno lietot kādu no esošajām ārstu programmām:

 • 3. modulis – teorētiskās mācības, vispārīgi par E-veselību, tās funkcionalitātēm, datu drošību. Lai reģistrētos 3.modulim, spiediet šeit. (Reģistrēšanās noslēgta!)

Farmaceitiem un farmaceita asistentiem:

 • 4. modulis – teorētiskās mācības par E-veselības lietošanu, datu aizsardzību. Lai reģistrētos 4.modulim, spiediet šeit. (Reģistrēšanās noslēgta!)
 • 5.modulis – praktiskās mācības receptes izsniegšana, elektronizācija (ieteicams pirms tam apmeklēt 4. moduli). Lai reģistrētos 5.modulim, spiediet šeit. (Reģistrēšanās noslēgta!)

Pēc anketas aizpildīšanas saņemsiet apstiprinājumu par pieteikuma saņemšanu. Pēc tam tiks sniegta arī precizējoša informācija par kursu norisi. Plānotais mācību grafiks 2015. gada decembrī ir pieejams šeit.

Lūdzam pieteikties laikus, jo vietu skaits katrā grupā ir ierobežots. Ja pieteikumu skaits pārsniegs pieejamo vietu skaitu, iespēju robežās lemsim par papildu mācību grupu organizēšanu vēl 2015. gada decembrī.

Vēršam uzmanību, ka arī 2016. gada pirmajā pusgadā būs pieejamas mācības visiem moduļiem un visās augstākminētajās pilsētās. Informācija par 2016. gada mācību grafiku tiks publicēta 2016. gada sākumā.

Papildu informāciju par mācībām iespējams saņemt:

 • 67373235; 28303898 (ārstiem un ārstniecības atbalsta personām);
 • 26475979 (farmaceitiem un farmaceita asistentiem). 

 


 

Bezmaksas mācības par E-veselību [12.11.2015.]

2015. gada decembrī tiks uzsāktas bezmaksas mācības par E-veselību, E-veselības portāla lietošanu un datu drošību ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmaceitiem un farmaceitu asistentiem. Mācības norisināsies astoņās Latvijas pilsētās: Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Cēsīs, Daugavpilī un Valmierā.

Mācības tiek organizētas piecos moduļos:

 • 1. modulis - Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām teorētiskās mācības par E-veselības funkcionalitātēm, līgumu slēgšanu un datu drošību.
 • 2. modulis - Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām praktiskās mācības portāla lietošanā (ieteicams pirms tam apmeklēt 1. moduli).
 • 3. modulis - Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kuras arī turpmāk plāno lietot kādu no esošajām ārstu programmām, teorētiskās mācības. Vispārīgi par E-veselību, tās funkcionalitātēm, datu drošību.
 • 4. modulis – Farmaceitiem un farmaceita asistentiem teorētiskās mācības par E-veselības lietošanu, datu aizsardzību.
 • 5. modulis – Farmaceitiem un farmaceita asistentiem praktiskās mācības receptes izsniegšana, elektronizācija (ieteicams pirms tam apmeklēt 4. moduli).

Katram mācību dalībniekam pēc nepieciešamības ir iespēja pieteikties un mācīties arī vairākos moduļos.

Reģistrācija mācībām tiks uzsākta 2015. gada 16. novembrī, kad mājaslapas sadaļā "Aktualitātes" tiks publicēta saite uz e-reģistrācijas vietni. Reģistrācija notiks elektroniski - lūdzu, sekojiet līdzi jaunumiem sadaļā "Aktualitātes"!

Publicējam plānoto 2015. gada decembra mācību norises grafiku: 

Informācija par 2016. gada pirmajā pusgadā paredzētajām mācībām tiks publicēta 2016. gada sākumā.

 


 

Darbnespējas lapu aprites elektronizācija [18.12.2015.]

Nacionālais veselības dienests sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) ievieš darbnespējas lapu apriti elektroniskā vidē.

No 2015. gada 1. jūlija, stājoties spēkā grozījumiem likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", darba devējam vairs nav jāaizpilda darbnespējas lapas B nodaļa "Darba devēja informācija".

Izmaiņas darba devējam

Sākot no 2015. gada 1. jūlija, lai darbiniekam piešķirtu slimības pabalstu, vairs nav nepieciešams darba devēja vai pašnodarbinātā apstiprinājums par to, ka darbinieks nav ieradies darbā, savukārt, ja darbnespējas lapa izsniegta līdz 2015. gada 30. jūnijam, tad tajā ir nepieciešams veikt darba devēja vai pašnodarbinātā apstiprinājumu. Darbnespējas lapas veidlapa saglabāsies līdzšinējā izskatā līdz 2016. gada 30. novembrim.

No 2015. gada 14. novembra līdz 2016. gada 30. novembrim tiek īstenots pārejas posms, kura laikā darbnespējas lapas drīkst izsniegt papīra formātā, savukārt, sākot no 2016. gada 1. decembra ir paredzēts sagatavot tikai elektroniskās darbnespējas lapas, kuras tiks izrakstītas E-veselības sistēmā.

Darba devējs ar saviem darbiniekiem E-veselības sistēmā ievadītajām noslēgtajām darbnespējas lapām varēs iepazīties VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (VID EDS), ne vēlāk kā no 2016. gada 1. decembra.

Izmaiņas darba ņēmējam

Sākot no 2015. gada 1. jūlija, darbiniekam sava B darbnespējas lapa nav jāiesniedz darba devējam apstiprināšanai. Tomēr darbiniekam ir jāinformē savs darba devējs par pārejošu darbnespēju – gan tās sākšanos, gan beigšanos, lai darba devējs nodrošinātu faktiski nostrādātā darba laika uzskaiti. Darba ņēmējam par pārejošas darbnespējas sākumu un beigām jāinformē tādā kārtībā, kādā darba ņēmējs un darba devējs par to ir savstarpēji vienojušies, tāpat kā līdz šim, piemēram, informējot darba devēju par darbnespējas lapas sākšanos un nespēju ierasties darbā.

Ne vēlāk kā no 2016. gada 1. decembra informācija par noslēgto darbinieka darbnespējas lapu, kura izrakstīta elektroniski, darba devējam būs pieejama VID EDS. Tomēr arī pēc tam, kad informācija par noslēgtajām darbnespējas lapām būs pieejama VID EDS, arī pēc 2016.gada 1. decembra darbiniekam būs jāinformē savs darba devējs par pārejošas darbnespējas uzsākšanos.

Ja darbnespējas lapa tiks noformēta elektroniski, darbiniekam, pieprasot pabalstu VSAA, būs jāiesniedz tikai iesniegums, apliecinot, ka viņš darbnespējas periodā nav strādājis. Tādējādi pabalsta pieprasītājam nebūs personiski jāierodas VSAA, jo iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt arī elektroniski vai izmantojot elektronisko pakalpojumu vienotajā pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

VSAA ir pieejama informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksu periodiem, kas dod iespēju pārbaudīt, vai darbnespējas lapa nav izsniegta par periodu, kad cilvēkam ir aprēķināti darba ienākumi. Saskaņā ar likumu "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" slimības un maternitātes pabalstu piešķir un izmaksā, ja sociāli apdrošināta persona nevar ierasties darbā un tādējādi zaudē algotā darba ienākumus. Ja darbnespējas lapa izsniegta papīra formātā, pārejas periodā līdz 2016. gada 30. jūnijam, pieprasot pabalstu, darbnespējas lapa kopā ar iesniegumu jāiesniedz jebkurā VSAA nodaļā.

* Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumi Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu".


Apstiprināti noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu

Apstiprināti Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumi Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu", kas stājās spēkā 2014. gada 1. aprīlī.

Tas nozīmē, ka tiks uzsākta pakāpeniska ārstniecības iestāžu un aptieku iesaiste E-veselības sistēmā, slēdzot līgumus. Šie noteikumi ir būtiska E-veselības juridiskā ietvara sastāvdaļa, jo nosaka ne tikai E-veselības sistēmas pārzini, bet arī E-veselības sistēmā glabājamos datus un to apstrādes kārtību, kā arī datu izsniegšanas kārtību.

Ar "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" var iepazīties mājaslapas sadaļā "Veselības aprūpes pakalpojumi" – "Normatīvie akti"


E-veselības ieviešana

Lai ārstniecības iestādes varētu izmantot visas E-veselības piedāvātās priekšrocības, nepieciešams izvērtēt, vai:

 • ārstniecības iestādei ir viss nepieciešamais aprīkojums (dators, internets, autentifikācijas līdzeklis);
 • ārstniecības iestādes/aptiekas informācijas sistēma atbilst visām drošības prasībām. Minimālās prasības personas datu aizsardzībai ārstniecības iestādēs/aptiekās apskatīt šeit;
 • ārstniecības iestādes/aptiekas informācijas sistēmā ir veikti nepieciešamie papildinājumi un tā ir saintegrēta ar E-veselības informācijas sistēmu. Prasības datu apmaiņai atrodamas šeit;
 • ārstniecības persona/ārstniecības iestāde un farmaceits/aptieka ir reģistrēti attiecīgi ārstniecības personu reģistrā vai farmaceitu reģistrā;
 • ārstniecības iestādei/aptiekai noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par iesaisti E-veselībā.

Kad ārstniecības iestāde/aptieka ir izpildījuši iepriekš minētās prasības, tā var piedalīties E-veselībā izstrādātās funkcionalitātes pilotdarbināšanā. Pilotdarbināšana nozīmē to, ka tās ārstniecības iestādes, kas būs pieteikušās, varēs pakāpeniski veikt pacientu elektronisko pierakstīšanu, elektronisko nosūtījumu sagatavošanu, informācijas par pacienta apmeklējumu elektronisku ievadīšanu, darbu ar pacienta elektronisko karti u.c. tiks aicinātas pieslēgties E-veselības informācijas sistēmai.

Līdz ar to pakāpeniski tiks palielināts to ārstniecības iestāžu skaits, kas izmantos E-veselības informācijas sistēmu un mūsdienīgus elektroniskos risinājumus pacientu medicīnisko datu apstrādei un apmaiņai starp dažādām ārstniecības iestādēm.

Savukārt pacienti pakāpeniski aizvien vairākās ārstniecības iestādēs varēs elektroniski pieteikties uz veselības aprūpes pakalpojumu, saņemt nosūtījumus un aplūkot aktuālāko informāciju par savu veselības stāvokli un saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.