Latvijā apstiprinātās autologo perifērisko asins cilmes šūnu transplantācijas tehnoloģijas

I. Perifērisko asins cilmes šūnu 1 vienības savākšana no slimnieka aferēzes procedūra.

II. Autologo perifērisko asins cilmes šūnu apstrāde un sagatavošana pakāpeniskai kontrolētai sasaldēšanai.

III. Cilmes šūnu 1 vienības attīrīšana ar speciālām monoklonālām antivielām ar Isolex aparatūru.

IV. Cilmes šūnu 1 vienības sasaldēšana programmētā režīmā līdz – 1800 C.

V. Cilmes šūnu 1 vienības uzglabāšana šķidrā slāpeklī līdz – 1800 C.

VI. Sasaldētā autologo cilmes šūnu materiāla atsaldēšana reinfūzijai.

VII. Valsts Hematoloģijas centra Perifērisko asins cilmes šūnu transplantācijas nodaļas veidlapas un informācija slimniekiem.

Pielikums 1 Autologo perifērisko asins cilmes šūnu transplantācijas tehnoloģijas

Pielikums 2 Informācija slimniekiem