Latvijā apstiprinātās alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu transplantācijas medicīniskās tehnoloģijas

Latvijā apstiprinātās alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu transplantācijas medicīniskās tehnoloģijas

I. Perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības savākšana no donora aferēzes procedūrā (1.pielikums „Medicīniskās tehnoloģijas apraksts un nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums").

II. Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu apstrāde un sagatavošana pakāpeniskai kontrolētai sasaldēšanai (2.pielikums „Medicīniskās tehnoloģijas apraksts un nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums").

III. Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības sasaldēšana programmētā sasaldēšanas režīmā līdz -800 C (3.pielikums „Medicīniskās tehnoloģijas apraksts un nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums").

IV. Alogēno perifērisko cilmes šūnu 1 vienības uzglabāšana šķidrā slāpeklī –1800C. (4.pielikums „Medicīniskās tehnoloģijas apraksts un nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums").

V. Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu sasaldētā materiāla atsaldēšana un ievadīšana (5.pielikums „Medicīniskās tehnoloģijas apraksts un nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums").